Hoppa till innehåll

Enligt idrottsministrarna är det ännu inte aktuellt att diskutera Rysslands återgång till internationell idrottsverksamhet

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 4.5.2023 15.34
Nyhet

Idrottsministrarna från 36 länder har gett ett fjärde gemensamt uttalande om utestängningen av Ryssland och Belarus från internationell idrottsverksamhet.

Enligt ministrarna får varken Ryssland, som brutit mot den olympiska freden, utnyttja idrotten för att rättfärdiga sin invasion av Ukraina eller Belarus utnyttja idrotten för att rättfärdiga sitt deltagande i Rysslands anfallskrig.

Internationella olympiska kommittén (IOK) har i ett pressmeddelande av den 28 mars informerat om nya rekommendationer i fråga om ryska och belarusiska idrottares deltagande i internationell idrott. IOK har beslutat att behålla sanktionerna mot Ryssland och Belarus, men de internationella grenförbunden kan återställa rätten att tävla för enskilda, neutrala idrottare från Ryssland och Belarus med strikta ramvillkor.

Även om IOK har behandlat några av de frågor som ministrarna tog upp i sitt uttalande av den 21 februari 2023, anser ministrarna att det fortfarande finns viktiga frågor att diskutera som gäller bland annat idrottarnas militära kopplingar.

Ministrarna respekterar idrottarnas rätt att behandlas utan diskriminering och betonar att uttalandet inte handlar om att diskriminera individer på grund av nationalitet och pass, utan om att garantera rättvis tävlan. Ministrarna upprepade sin åsikt om att ryska och belarusiska idrottare inte på något sätt får delta i tävlingar som företrädare för sina stater, vilket IOK:s rekommendation också verkar syfta till.

Enligt ställningstagandet kommer man att noga följa med genomförandet av IOK:s och de internationella idrottsförbundens rekommendationer under de kommande veckorna. Ministrarna har tidigare undertecknat tre ställningstaganden i fråga om konsekvenserna av Rysslands anfallskrig för den internationella idrotten. 

Undertecknande länder:

Albanien, Australien, Österrike, Belgien, Bulgarien, Kanada, Kroatien, Cypern, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Island, Irland, Japan, Korea, Lettland. Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Norge, Nederländerna, Nya Zeeland, Polen, Portugal, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Ukraina, Storbritannien och USA.
Ställningstagande: 4th statement on Russia's war on Ukraine and international sport

Mer information:
Tiina Kivisaari, direktör, tfn 0295 330 178
Satu Heikkinen, kulturråd, tfn 0295 330 102

Tidigare om ämnet

UKM nyhet 21.2.2023: Idrottsministrarna: Utestängningen av ryska och belarusiska idrottare från internationell idrottsverksamhet bör fortsätta
UKM nyhet 8.2.2023: Pohjoismaiden ja Baltian urheiluministerit koolla
UKM nyhet 1.11.2022: EU:n urheiluministerit tuomitsevat Venäjän aggression Ukrainaa vastaan
UKM nyhet 8.7.2022: Idrottsministermötet: Ryssland och Belarus ska uteslutas ur internationella grenförbund
UKM nyhet 9.3.2022: 37 maan urheiluministerit julkilausumassaan: Venäjä ja Valko-Venäjä suljettava kansainvälisestä urheilutoiminnasta

På andra webbplatser

IOK:s pressmeddelande 28.3.2023: Following a request by the 11th Olympic Summit, IOC issues recommendations for International Federations and international sports event organisers on the participation of athletes with a Russian or Belarusian passport in international competitions