Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja sen vaikutukset opetus- ja kulttuuriministeriön toimialalla 

Venäjän hyökkäys Ukrainaan. Olemme koonneet kuntien, koulutuksen järjestäjien, korkeakoulujen ja muiden hallinnonalansa toimijoiden tueksi vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin. UKK-koosteessamme on vastauksia muun muassa varhaiskasvatuksesta, koulutuksen järjestämisestä sekä korkeakoulutus- ja tutkimusyhteistyöstä. Vastauksia lisätään ja päivitetään tarpeen mukaan.

Suomi tuomitsee Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan ja pyrkii auttamaan Ukrainaa ja ukrainalaisia.

Suomi vastaa Venäjän toimiin osana Euroopan unionia, joka on asettanut mm. erilaisia pakotteilta ja rajoituksia Venäjää kohtaan. Pakotteet ja rajoitukset on suunnattu Venäjälle ja Valko-Venäjälle valtioina. Linjaukset kohdistuvat Ukrainan tueksi; eivät venäläisiä henkilöitä vastaan. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö muistuttaa, ettei vihapuhe tai väkivalta ole missään olosuhteissa hyväksyttävää. Ketään Suomessa asuvaa ei kansallisuuden tai äidinkielen perusteella tule syrjiä Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen johdosta. Kaikilla on oikeus turvalliseen ja syrjimättömään oppimisympäristöön. Vihapuheelle ei ole sijaa Suomessa.

Perusopetus, varhaiskasvatus ja kieliopinnot

Oppivelvollisuus

Ammatillinen koulutus, lukio-opinnot ja muu toisen asteen koulutus

Korkeakoulut ja tutkimus

Taiteen perusopetus

Etuudet ja tuet

Linjaukset ja kannanotot