Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja sen vaikutukset opetus- ja kulttuuriministeriön toimialalla 

Venäjän hyökkäys Ukrainaan. Olemme koonneet kuntien, koulutuksen järjestäjien, korkeakoulujen ja muiden hallinnonalan toimijoiden tueksi vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin. UKK-koosteessamme on vastauksia muun muassa varhaiskasvatuksesta, koulutuksen järjestämisestä sekä korkeakoulutus- ja tutkimusyhteistyöstä. Vastauksia lisätään ja päivitetään tarpeen mukaan.

Suomi tuomitsee Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan ja pyrkii auttamaan Ukrainaa ja ukrainalaisia. Suomi vastaa Venäjän toimiin myös osana Euroopan unionia, joka on asettanut mm. erilaisia pakotteilta ja rajoituksia Venäjää kohtaan. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö muistuttaa, ettei vihapuhe tai väkivalta ole missään olosuhteissa hyväksyttävää. Ketään ei kansallisuuden tai äidinkielen perusteella tule syrjiä Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen johdosta. Kaikilla on oikeus turvalliseen ja syrjimättömään oppimisympäristöön. 

Perusopetus, varhaiskasvatus ja kieliopinnot

Oppivelvollisuus

Ammatillinen koulutus, lukio-opinnot ja muu toisen asteen koulutus

Korkeakoulut ja tutkimus

Taiteen perusopetus

Etuudet ja tuet

Linjaukset ja kannanotot

Tiedotteet ja uutiset

Koululaisten kyselytunti sodasta Ukrainassa siirtyy

OKM TPK
Uutinen 19.4.2022 14.18