Pressmeddelanden

Idrottsstipendier för vintergrenar delades ut

UKM
Pressmeddelande 11.6.2024 10.42

Priset för ungdomsarbete till Esbo stadsbibliotek

UKM
Pressmeddelande 25.4.2024 14.56

Förordningarna om högskolornas avgifter ändras

UKM
Pressmeddelande 25.4.2024 13.39

Nya finansieringsmodeller för högskolorna

UKM
Pressmeddelande 11.4.2024 13.42

Nyheter