Hoppa till innehåll

Forsknings- och utvecklingsarbete som stöder anläggning, underhåll eller användning av idrottsanläggningar

Avustus

​​​​​​​Mottagaren beviljas understödet som behovsprövat specialunderstöd.
 

Ansökningstiden börjar 25.11.2022
Ansökningstiden går ut 30.12.2022 kl. 16.15.


Ansökan om anslag inleds under antagandet att riksdagen godkänner anslaget för ändamålet i statsbudgeten 2023. Understödets andel av totalkostnaderna för projektet är beroende av prövning.  

Ansökningarna behandlas i två omgångar så att beslut som gäller projekt som fortsätter fattas så tidigt som möjligt i början av året för att säkerställa att projekten kan fortsätta utan avbrott. I fråga om övriga projekt fattas besluten i regel före slutet av maj.

De sökande får besked om beslutet via e-tjänsten.
​​​​​​​
På understödet tillämpas följande lagstiftning: Idrottslagen (390/2015), Statsunderstödslagen (688/2001).

Ytterligare information

byggnadsrådet Mikko Helasvuo,
[email protected]
tfn 0295 330 422

överinspektör Jarkko Rantamäki
[email protected]
tfn 0295 018832

Se även undervisnings- och kulturministeriets guide om ansökan om, användning av och tillsyn över användningen av statsunderstöd.