Hoppa till innehåll

Forsknings- och utvecklingsarbete som stöder anläggning, underhåll eller användning av idrottsanläggningar

Avustus

Ur statens anslag beviljas årligen understöd för forskning och utvecklingsarbete som stöder uppförande, underhåll eller användning av idrottsanläggningar. Understödet beviljas mottagaren i form av ett projektunderstöd efter prövning.

Ansökningstiden börjar den 28 november 2023. 
Ansökningstiden slutar den 29 december 2023 kl. 16.15.

Ansökan om anslag inleds under antagandet att riksdagen godkänner anslaget för ändamålet i statsbudgeten 2024.
Målet är att stödbesluten fattas under våren.

Sökandena meddelas om beslutet i e-tjänsten.

På understödet tillämpas följande lagstiftning: Idrottslagen (390/2015), Statsunderstödslagen (688/2001)

Ytterligare information

överinspektör Jarkko Rantamäki
[email protected]
tfn 0295 018832

byggnadsrådet Mikko Helasvuo,
[email protected]
tfn 0295 330 422

Se även undervisnings- och kulturministeriets guide om ansökan om, användning av och tillsyn över användningen av statsunderstöd.