Hoppa till innehåll

Forsknings- och utvecklingsarbete som stöder anläggning, underhåll eller användning av idrottsanläggningar

Avustus

Mottagaren beviljas understödet som behovsprövat specialunderstöd.

Ansökningstiden börjar 25.11.2021
Ansökningstiden går ut 31.12.2021 kl. 16.15.

Den 16 december 2019 görs en ändring i e-tjänsten Suomi.fi (Katso-koderna ersätts av Suomi.fi-autentisering och för en del organisationer ändras Katso-fullmakterna till Suomi.fi-fullmakter).

Information om ändringen läggs ut på ministeriets webbsida för understöd före utgången av november.

Ansökan om anslag inleds under antagandet att riksdagen godkänner anslaget för ändamålet i statsbudgeten 2022. Understödets andel av totalkostnaderna för projektet är beroende av prövning.  

Ansökningarna behandlas i två omgångar så att beslut som gäller projekt som fortsätter fattas så tidigt som möjligt i början av året för att säkerställa att projekten kan fortsätta utan avbrott. I fråga om övriga projekt fattas besluten i regel före slutet av maj.

De sökande får skriftligt besked om beslutet.

På understödet tillämpas följande lagstiftning: Idrottslagen (390/2015), Statsunderstödslagen (688/2001).

 

Ytterligare information

byggnadsrådet Mikko Helasvuo,
[email protected]
tfn 0295 330 422

överinspektör Jarkko Rantamäki
[email protected]
tfn 0295 018832

Se även undervisnings- och kulturministeriets guide om ansökan om, användning av och tillsyn över användningen av statsunderstöd.