Iina SoiriEteläinen Afrikka

Iina Soiri

Edellisissä työtehtävissään erityisasiantuntija Iina Soiri on toiminut muun muassa Pohjoismaisen Afrikka-instituutin johtajana sekä politiikan tutkijana. Iina on palvellut Team Finland Knowledge -verkostoa syksystä 2019 alkaen. Pretoriassa hän analysoi Afrikan huimaa kehitystä suomalaisten korkeakoulujen ja osaamisen viennin silmin. Jokainen vierailu paikallisissa yliopistoissa vahvistaa käsitystä siitä, että täällä tehdään tulevaisuuden innovaatioita – monet muut maat ovatkin jo vahvasti läsnä. Lisää toimijoita Suomesta toki mantereelle mahtuisi, sillä Suomella on alueella maine reiluna kumppanina sekä opetuksen suurmaana.

Iina Soirin tehtäviin kohdealueella eteläisessä Afrikassa kuuluu korkeakoulujen ja niiden uusien pilottiverkostojen yhteistyön edistäminen, mm. paikallisten korkeakoulujen ja tiedetoiminnan seurannan ja analyysien sekä aktiivisen tiedotustyön avulla. Iina auttaa myös rahoitusmahdollisuuksien ja –tarpeiden kartoittamisessa ja seuraa EU:n ja muiden toimijoiden tarjontaa sekä koordinoi #TeamEurope –toimintaa. Iina edistää stipendiohjelmia ja tarjoaa asiantuntemusta opetusalan kehitysyhteishankkeisiin sekä korkeakoulu- ja tiedepolitiikan seurantaan laajemminkin Afrikan alueella. Koulutusviennin edistäminen on myös yksi keskeisiä tehtäviä. Työn tueksi tehtiin vuonna 2020 Suomen ja Etelä-Afrikan markkina-analyysi Education Finlandin ja Business Finlandin kanssa. Suomalaisten koulutusalan toimijoiden sekä kohdealueen toimijoiden verkottaminen alueen maiden Team Finland suunnitelmien ja koulutusviennin tiekartan mukaisesti kuuluvat myös Iina Soirin toimenkuvaan.

Afrikka ei pitäisi enää unohtaa – tulevaisuuden nerot syntyvät täällä nyt

Afrikka on suuri yli miljardin asukkaan ja 55 valtion monessa suhteessa kasvava manner. Väestö on nuorta ja mahdollisuus opiskella on yksi mantereen yleisimpiä toiveita ja haasteita. Afrikan Unionin johdolla ja maiden kansallisilla politiikoilla mantereen kapasiteettia ja osallisuutta maailman tieteen tuotannosta pyritään lisäämään ja parantamaan. Mantereen korkeakoulut toimivat yhteistyössä mm. ARUAn (Africa Research Universities Alliance) ja African Academy of Sciences puitteissa. Pretoriaan sijoitetun erityisasiantuntijan työmaana on erityisesti eteläinen Afrikka, ja aluksi keskitytään kolmeen maahan: Etelä-Afrikka, Namibia ja Mosambik.

Etelä-Afrikka on mantereen tieteen ja innovaatiotoiminnan moottori. Sieltä löytyvät myös parhaat korkeakoulut, jotka houkuttelevat opiskelijoita ja tutkijoita ympäri mannerta ja maailmaa. Kaksi Etelä-Afrikan vanhinta yliopistoa Kapkaupungin yliopisto (mantereen no 1) ja Stellenboschin yliopisto ovat maailman 300 parhaan yliopiston joukossa. Namibiassa toimii kaksi julkista yliopistoja (UNAM ja NUST) sekä yksi yksityinen johtamistaidon instituutti IUM. Mosambikissa on kaksi julkista yliopistoa, Eduardo Mondlanen yliopisto sekä Pedagoginen yliopisto.

Suomi ja Afrikka – globaalivastuuta, alueellista vaikuttamista sekä osaamisen vientiä

Suomalaisen osaamisen viennin kannalta tärkein kohdemaa Afrikassa on Etelä-Afrikka, joskin maan markkinat keskittyvät yksityiselle puolelle. Suomalainen opettajankoulutus herättää Etelä-Afrikassa jatkuvaa kiinnostusta opetus- ja oppimistulosten haasteiden vuoksi. Namibialla ja Suomella molemminpuolinen tuntemus on jo laajaa ja yhteistyötä monilla aloilla – myös opetusalalla ja tieteessä. Namibiassa toimii ainoa suomalaisen yliopiston satelliittikampus Turun Yliopiston ja UNAMin yhteistyönä, jossa aloitetaan tietotekniikan alan koulutus. Namibia voisi helposti toimia ponnahduslautana laajemmille markkinoille, kuten Etelä-Afrikkaan tai Angolaan, joista jälkimmäisessä löytyy kiinnostusta suomalaiselle opetusalan osaamiselle. Namibiassa opetuksen laatu on valitettavan heikkoa ja eriarvoisuus suurimpia yhteiskunnallisia ongelmia, mutta näiden yhteinen ratkaiseminen tarjoaa mahdollisuuksia monille kansainvälisille toimijoille.

Mosambik on Suomelle kiinnostava myös korkeakoulutuksen ja tieteen näkökulmasta, sillä Suomella on pitkään ollut kehitysyhteistyörahoitteinen opetusalan sektoriohjelma maassa. Mosambikissa tiede- ja tutkimusyhteistyötä on tehty pitkään suomalaisten kanssa ja esimerkiksi paikallinen politiikan ja taloustieteen instituutti IESE on suomalaisten tukema. Lisäksi maassa on potentiaalia osaamisen viennin näkökulmasta, sillä opetusalalla toimii myös yksityisiä oppilaitoksia.

Eteläisessä Afrikassa painottuu alueellinen vaikuttaminen globaalivastuun ja kapasiteetin vahvistamisen näkökulmasta, sekä näistä johdetun yhteistyön, osaamisen ja koulutusinnovaatioiden viennin lisääminen. Eteläisen Afrikan maiden ja Suomen välinen opiskelija- ja tutkijaliikkuvuuden sekä korkeakoulu- ja yritysyhteistyön voimistaminen nähdään tärkeänä. Toiminnan vaikuttavuuden lisäämiseksi Suomelta toivotaan monien muiden maiden kaltaisia instrumentteja, jotka mahdollistavat liikkuvuuden ja tieteellisen yhteistyön.

Iina Soiri twitterissä: 

@MamaSoiri

Pretoria (Eteläinen Afrikka)

Iina Soiri, Erityisasiantuntija 
ulkoministeriö, Edustustot, Pretorian-suurlähetystö (PRE)