Iina SoiriEteläinen Afrikka

Iina Soiri

Edellisissä työtehtävissään Pohjoismaisen Afrikka-instituutin johtajana sekä politiikan tutkijana toiminut Iina Soiri on palvellut Team Finland Knowledge -verkostoa syksystä 2019 alkaen. ”Jokainen vierailu paikallisissa yliopistoissa vahvistaa käsitystä siitä, että täällä tehdään tulevaisuuden innovaatioita – monet muut maat ovatkin jo vahvasti läsnä. Lisää toimijoita Suomesta mahtuu mantereelle, sillä meillä on maine reiluna kumppanina sekä opetuksen suurmaana”, toteaa Soiri.

Iina Soirin tehtäviin kohdealueella eteläisessä Afrikassa kuuluvat alueen korkeakoulu- ja tiedepoliittisten linjausten, korkeakoulutuksen ja tutkimuksen seuranta ja analyysit ja näistä aktiivinen raportointi. Iina auttaa myös yhteistyö- ja  rahoitusmahdollisuuksien kartoittamisessa, seuraa EU:n ja muiden toimijoiden tarjontaa sekä koordinoi sektorin #TeamEurope –toimintaa. Iina tarjoaa asiantuntemusta opetusalan kehitysyhteishankkeisiin, edistää stipendimahdollisuuksia sekä seuraa korkeakoulu- ja tiedepolitiikkaa laajemminkin Afrikan alueella. Koulutusviennin edistäminen kuuluu korkeakoulujen kumppanuuksien tukemiseen. Työn tueksi tehtiin vuonna 2020 Suomen ja Etelä-Afrikan markkina-analyysi Education Finlandin ja Business Finlandin kanssa, sekä olemassa olevan yhteistyön kartoitus Etelä-Afrikassa, Tansaniassa ja Namibiassa. Parhaillaan Iina auttaa Mosambikin siirtymästrategian toteuttamisessa tuoden korkeakouluja ja yrityksiä vahvemmin yhteistyöhön. Suomalaisten koulutusalan toimijoiden sekä kohdealueen toimijoiden verkottaminen alueen maiden Team Finland suunnitelmien ja koulutusviennin tiekartan mukaisesti kuuluvat myös Iina Soirin toimenkuvaan.

Afrikka ei pitäisi enää unohtaa – tulevaisuuden nerot syntyvät täällä nyt

Afrikka on suuri yli miljardin asukkaan ja 54 valtion monessa suhteessa kasvava manner. Väestö on nuorta ja mahdollisuus opiskella on yksi mantereen yleisimpiä toiveita ja haasteita. Afrikan Unionin johdolla ja maiden kansallisilla politiikoilla mantereen kapasiteettia ja osallisuutta maailman tieteen tuotannosta pyritään lisäämään ja parantamaan, ja suunta on viime aikoina ollut ylöspäin. Mantereen korkeakoulut toimivat yhteistyössä mm. ARUAn (Africa Research Universities Alliance) ja African Academy of Sciences puitteissa. Pretoriaan sijoitetun erityisasiantuntijan työmaana on eteläinen Afrikka ja erityisesti ne maat, joissa Suomella on diplomaattinen edustusto eli Etelä-Afrikka, Mosambik, Namibia, Sambia ja Tansania. 

Etelä-Afrikka on mantereen tieteen ja innovaatiotoiminnan moottori. Sieltä löytyvät myös parhaat korkeakoulut, jotka houkuttelevat opiskelijoita ja tutkijoita ympäri mannerta ja maailmaa. Etelä-Afrikan yliopistot ovat toistuvasti Afrikan mantereen parhaiten rankattuja ja Kapkaupungin yliopisto (mantereen no 1) maailman 200 parhaan yliopiston joukossa. Namibiassa toimii kaksi julkista yliopistoja (UNAM ja NUST) sekä yksi yksityinen johtamistaidon instituutti IUM. Mosambikin korkeakoulusektori on äskettäin reformoitu, ja siellä on nyt kahden tunnetun julkisen yliopiston, Eduardo Mondlanen yliopisto sekä Pedagoginen yliopisto lisäksi useampi alueellinen korkeakoulu. 

Suomi ja Afrikka – globaalivastuuta, alueellista vaikuttamista sekä korkeakoulukumppanuuksia

Suomalaisen osaamisen viennin kannalta tärkein kohdemaa Afrikassa on Etelä-Afrikka, joskin maan markkinat keskittyvät yksityiselle puolelle. Suomalainen opettajankoulutus ja pedagogiikka herättää eteläisessä Afrikassa jatkuvaa kiinnostusta opetus- ja oppimistulosten haasteiden vuoksi. Namibialla ja Suomella molemminpuolinen tuntemus on jo laajaa ja yhteistyötä monilla aloilla – myös opetusalalla ja tieteessä. Namibia voisi helposti toimia ponnahduslautana laajemmille markkinoille, kuten Etelä-Afrikkaan tai Angolaan, joista jälkimmäisen kiinnostus suomalaiselle opetusalan osaamiselle tuli kartoitettua 2022. Namibiassa opetuksen laatu on valitettavan heikkoa ja eriarvoisuus suurimpia yhteiskunnallisia ongelmia. Näiden yhteinen ratkaiseminen tarjoaa mahdollisuuksia monille kansainvälisille toimijoille.

Mosambik on Suomelle kiinnostava myös korkeakoulutuksen ja tieteen näkökulmasta, sillä Suomella on ollut pitkään ollut kehitysyhteistyörahoitteinen opetusalan sektoriohjelma maassa. Mosambikissa tiede- ja tutkimusyhteistyötä on tehty pitkään suomalaisten kanssa ja nyt kehitysyhteistyön päättyessä korkeakoulut ovat tärkeitä kumppaneita opetusalan yhteisen kehittämisen jatkamiseksi. Lisäksi maassa on potentiaalia osaamisen viennin näkökulmasta, sillä opetusalalla toimii myös yksityisiä oppilaitoksia. Potentiaalia kartoitetaan parhaillaan. 

Eteläisessä Afrikassa painottuu alueellinen vaikuttaminen globaalivastuun ja kapasiteetin vahvistamisen näkökulmasta, sekä näistä johdetun yhteistyön, osaamisen ja koulutusinnovaatioiden viennin lisääminen. Eteläisen Afrikan maiden ja Suomen välinen opiskelija- ja tutkijaliikkuvuuden sekä korkeakoulu- ja yritysyhteistyön voimistaminen nähdään tärkeänä ja #FutureWithFinland kampanja ja verkkosivu tarjoaa materiaalia tähän. Toiminnan vaikuttavuuden lisäämiseksi Opetushallituksen TFK- kumppanuusohjelma ja Higher Education Partnership HEP –rahoitus ovat tärkeitä instrumentteja, jotka mahdollistavat liikkuvuuden ja korkeakoulujen yhteistyön. Tieteellinen yhteistyö Afrikan ja Suomen välillä on lisääntynyt, mistä esimerkkinä Suomen Akatemian ja Ulkoministeriön rahoittaman viiden hankkeen kumppanuus afrikkalaisen korkeakoulun kanssa. 

Yhteystiedot

[email protected]

Pretoria (Eteläinen Afrikka)

Iina Soiri, Erityisasiantuntija 
ulkoministeriö, Edustustot, Pretorian-suurlähetystö (PRE)