Kaakkois-Aasia Anna Korpi

Anna Korpi

Erityisasiantuntija Anna Korpi on toiminut TFK-erityisasiantuntijana Singaporessa lokakuusta 2018 lähtien, alueenaan koko Kaakkois-Aasia. TFK-työ on mahdollisuuksien tunnistamista, verkostoitumista, kansainvälistä vaikuttamista ja erilaisten strategisten, akateemisten ja kaupallisten hankkeiden tukemista. Anna tuntee kansainvälisen koulutuksen kentän hyvin aikaisemmasta työkokemuksestaan kymmenen vuoden ajalta eri tehtävissä Lähi-idässä, Kiinassa ja Kaakkois-Aasiassa.

Anna Korven tehtävänä on seurata korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kehitystä Kaakkois-Aasiassa, mm. laatimalla ja päivittämällä katsauksia maiden korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sekä tutkimusrahoituksen kehityksestä. Yleinen maabrändityö Suomen korkeakoulutus- ja tutkimusmaineen vahvistamiseksi kuuluu myös keskeisenä osana Anna vastuualueisiin. Työssä pyritään hyödyntämään soveltuvia alustoja ja verkostoja, esimerkiksi tiivistämään yhteistyötä EURAXESS-verkoston kanssa Kaakkois-Aasiassa. Hän kartoittaa yhteistyömahdollisuuksia sekä mahdollisuuksia tiivistää jo olemassa olevia yhteistyön muotoja suomalaisten ja paikallisten korkeakoulujen välillä, eritysesti Singaporessa. Annan tehtävänä on myös lisätä tietoisuutta mm. Suomen Akatemian Lippulaivoista Kaakkois-Aasiassa. Vuonna 2020 työn keskiössä oli erityisesti osaajien houkuttelu, jota tuettiin syksyllä 2020 tuotetun moniosaisen webinaarisarjan kautta sekä Intiassa, että Kaakkois-Aasiassa. Tavoitteena on jatkaa toimivien ja tuloksellisten toimintamallien kehittämistä osaajien houkuttelun tueksi myös tulevina vuosina. Niin korkeakouluyhteistyön kuin koulutusvienninkin osalta alueella korostuu jatkuvan oppimisen mahdollisuuksien kartoitus, tutkimusyhteistyössä alueella korostuu lisääntyvät panostukset TKI-toimintaan ja erityisesti kestävyysteemoihin ja globaaleihin haasteisiin. Singaporen ulkopuolella työssä korostuu myös mm. perusopetukseen ja ammatilliseen koulutukseen liittyvän osaamisen viennin tukeminen ja mahdollisuuksien tunnistaminen yhteistyössä alueen edustustojen kanssa.

Singapore – maailmanluokan toimintaympäristö, osaajat ja kilpailukyky

Singapore on pieni 5,7 miljoonan asukkaan monikulttuurinen maa, jossa on kiinalais-, malaiji- ja intialaistaustaisen kantaväestön lisäksi huomattava määrä ulkomaalaisia osaajia ja työntekijöitä. Singaporen talous on avoin ja vuoden 2019 World Economic Forumin vertailussa Singapore arvioitiin maailman kilpailukykyisimmäksi taloudeksi.

Laadukas koulutus, innovaatioita ja osaamista tuottava tutkimus- ja innovaatiojärjestelmä ovat olleet elinehto pienelle saarivaltiolle ja osaltaan Singaporen menestyksen tae. Nykyinen koulutusjärjestelmä on toimiva ja kansainvälisesti arvostettu, mutta sitä on myös kritisoitu liiallisesta suorituskeskeisyydestä ja kilpailuhenkisyydestä. Singaporessa toimii kuusi julkista valtiorahoitteista yliopistoa ja viisi ammattikorkeakoulua (polytehnic).  National University of Singapore (NUS) ja Nanyang Technology University (NTU) sijoittuvat erinomaisesti erilaisissa kansainvälisissä yliopistovertailuissa.  Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan panostukset, esimerkiksi National Research Foundationin rahoittamat CREATE -laboratoriot ja muut strategiset tutkimushankkeet tarjoavat hyvät puitteet ja kiinnostavan alustan huippututkimukselle.

 

Suomi ja Singapore – yhteistyön kautta ovia auki muualle Aasiaan

Singaporen intressejä koulutussektorilla ovat innovaatiot, teknologian hyödyntäminen ja kehittäminen sekä elinikäinen oppiminen. Singaporen kunnianhimoinen Smart Nation-hanke tarkoittaa koko yhteiskunnan digitalisoitumista, näin ollen siihen liittyvää luovaa osaamista tarvitaan. Toisaalta Singaporen erityisiä mielenkiinnon kohteita ovat koulutuksellinen luovuus ja innovaatio, start-up -kulttuuri, yrittäjyyskasvatus korkeakouluissa sekä koulutussektorin digitalisaatio. Suomen sijoittuminen vuodesta toiseen PISA -tutkimuksien kärkisijoille ja profiloituminen julkisrahoitteisen koulutusjärjestelmän edelläkävijänä on ollut Singaporen mielenkiinnon kohteena jo pitkään.

Suomalaiset korkeakoulut ovat kiinnostuneet lisäämään korkeakoulutus- ja tutkimusyhteistyötä Singaporessa. Singapore on kuitenkin tottunut toimimaan maailman parhaiden kanssa, eli suomalaisten korkeakoulujen on pystyttävä osoittamaan sekä huippuosaamista, että tekemään omia investointeja päästäkseen Singaporen huippulistattujen yliopistojen kanssa yhteistyöhön.

Singaporea kuvaillaan usein siltana Kaakkois-Aasiaan ja muihin Aasian maihin, mikä pätee myös koulutuksessa ja tutkimuksessa. Yhteistyö, verkostot ja paikallisen osaamisen kartuttaminen Singaporessa avaa parhaimmillaan ovia myös ympäröivään Kaakkois-Aasiaan, sen 600-miljoonaiseen väestöön ja huimalla vauhdilla kehittyviin yhteiskuntiin ja talouksiin. 

Anna Korpi Twitterissä:

@AnnaKorpi

Singapore (Kaakkois-Aasia)

Anna Korpi, Erityisasiantuntija 
ulkoministeriö, Edustustot, Singaporen-suurlähetystö (SIN)