KinaMari-Anna Suurmunne
Mari-Anna Suurmunne

Mari-Anna Suurmunne har verkat som specialsakkunnig vid Finlands ambassad i Peking sedan oktober 2018. Hon är välbekant med  den kinesiska högskole- och forskningspolitikens krumbukter sedan sin förra uppgift, som chef för internationella ärenden vid Aalto-universitetet. Mari-Anna har doktorerat på internationell politik och leder Team Finlands fokusområde för utbildning i Kina samtidigt, som hon utökar sin kännedom om utbildningssektorn på alla områden.  

Kina – en stormakt också inom forskning och högre utbildning

Kinas befolkning som är uppe i nästan en och en halv miljard har på senare år också vuxit fram som en stormakt inom högre utbildning och forskning.  Satsningarna och den strategiska styrningen har lyft Kina till positionen som ett av världens främsta länder inom ingenjörsvetenskap (år 2019 knep Kina 11 av 22 topplaceringar i Shanghai-rankningen, och var också i övrigt mycket starkt framme.)  På övriga vetenskapsområden, särskilt i samhällsvetenskap och humaniora, har Kina fortfarande ett försprång att ta igen.

Näst Förenta staterna är Kina det land i världen som står för flest vetenskapliga artiklar, och inom forskning är landet den andra viktigaste internationella samarbetspartnern för de flesta  länderna. Landets F&U-budget är också näststörst i världen. Kina har som mål att bli världsbäst på högskoleutbildning och forskning år 2050.  Därtill vill Kina lyfta upp sina 42 universitet i världsklass inom samma tidsram. Internationellt samarbete spelar en viktig roll för att Kina ska nå toppen. De kinesiska toppuniversitet har redan nu fått avsevärt mer resurser och erbjuder lockande möjligheter både för utlänningar och för kinesiska akademiker som studerat utomlands.  

Finland och Kina – partnerskap och export av innovationskunnande

Närapå alla finländska högskolor har partnerskap med kinesiska högskolor. Likaså är Kina högt uppe på finländska aktörers agenda för utbildningsexport. För Kina talar också samarbetspotentialen och de närapå obegränsade marknadsmöjligheterna.

Kinas växande betydelse och inflytande  inom högre utbildning och forskning utmanar den västerländska hegemonin. Nätverken med kinesiska forskare erbjuder möjligheter till forskningssamarbeten på toppnivå. Samtidigt blir kännedom om Kina en allt värdefullare tillgång för våra studerande, i takt med  Kinas växande ekonomiska inflytande. Våra högskolor har redan nu nytta av goda kinesiska doktorander;  samtidigt finns det också kompetens och intresse för vårt lands innovativa högskolor i Kina.

Kina satsar också starkt på småbarnspedagogik, den grundläggande utbildningen och yrkesutbildning.  Vår finländska lärarutbildning, pedagogiska modeller och inlärningssätt intresserar kineserna och erbjuder också möjligheter till kompetensexport.

Mari-Anna Suurmunne på Twitter: @MASuurmunne

Peking (Kina)

Mari-Anna Suurmunne, Specialsakkunnig 
utrikesministeriet, Finlands ambassad, Peking (PEK)
[email protected]