KiinaMari-Anna Suurmunne.
Mari-Anna Suurmunne

Mari-Anna Suurmunne on toiminut Suomen Kiinan suurlähetystössä Pekingissä koulutuksen ja tieteen erityisasiantuntijana lokakuusta 2018 lähtien. Mari-Anna tuntee Kiinan korkeakoulu- ja tiedepolitiikan mutkat hyvin jo edellisestä tehtävästään Aalto-yliopiston kansainvälisten asioiden päällikkönä. Kansainvälisestä politiikasta väitellyt tohtori johtaa Kiinan Team Finlandin koulutuksen fokusaluetta ja samalla kasvattaa asiantuntemustaan koulutuksen kaikilla sektoreilla.

Mari-Anna Suurmunne seuraa Kiinan yleistä kehitystä ja sen kosketuksia korkeakoulu- ja tiedepolitiikkaan sekä kansainväliseen koulutusyhteistyöhön. Mari-Anna raportoi suomalaisille toimijoille toimintaympäristön muutoksista, suurvaltapolitiikan vaikutuksista sekä Kiinan koulutusjärjestelmän kehityksestä.

Tavoitteena on lisätä suomalaistoimijoiden mahdollisuuksia tehdä parempaa, tiedostavampaa ja vaikuttavampaa yhteistyötä kiinalaisten kumppanien kanssa. Lisäksi Mari-Anna verkottaa akateemisia toimijoita tiiviimmin osaksi tiede- ja innovaatioyhteistyötä ja tukee kaupallisten koulutustoimijoiden mahdollisuuksia Kiinassa. Hän on kehittämässä Study and Work in Finland –konseptia osana TF China -työtä ja huolehtii siitä, että Suomi saa näkyvyyttä keskeisillä koulutus- ja tiedefoorumeilla.

Kiina – suurvalta myös tieteessä ja korkeakoulutuksessa

Liki puolentoista miljardin asukkaan Kiina on viime vuosina noussut myös korkeakoulutuksen ja tieteen suurvallaksi. Strateginen ohjaus ja panostus on nostanut Kiinan jopa insinööritieteiden globaaliksi kärkimaaksi (vuoden 2019 Shanghai rankingeissa Kiina vei 11 kärkisijaa 22:sta ja muutenkin panos oli vahva). Muilla tieteen alueilla, erityisesti yhteiskuntatieteissä ja humanistisilla aloilla, Kiinalla on vielä kirittävää.

Kiina on Yhdysvaltain jälkeen suurin tieteellisiä artikkeleita tuottava maa maailmassa ja toiseksi merkittävin kansainvälinen tutkimuskumppani valtaosalle maailmaan.  Maan R&D-budjetti on niin ikään toiseksi suurin maailmassa.  Kiina on asettanut tavoitteekseen olla korkeakoulutuksen ja tutkimuksen johtava maa 2050 mennessä.  Lisäksi Kiina haluaa nostaa 42 yliopistoaan maailman luokan yliopistoksi samassa ajassa. Kansainvälisellä yhteistyöllä on suuri merkitys huipun saavuttamiseksi. Huippuyliopistot ovat jo nyt erittäin hyvin resursoituja ja tarjoavat houkuttelevia mahdollisuuksia niin ulkomaisille kuin myös ulkomailla opiskelleille kiinalaisille akateemikoille. 

Suomi ja Kiina – kumppanuuksia ja osaamisinnovaatioiden vientiä

Liki kaikilla suomalaisilla korkeakouluilla on kumppanuuksia kiinalaisten korkeakoulujen kanssa. Samoin koulutusviennin kohdemaana Kiina on korkealla suomalaistoimijoiden listalla. Kiinan puolesta puhuu yhteistyöpotentiaalin ja markkinoiden mahdollisuuksien rajattomalta tuntuva määrä.

Kiinan merkitys ja vaikutusvallan kasvu korkeakoulutuksessa ja tutkimuksessa haastaa länsimaisen hegemonian. Verkostot kiinalaistoimijoiden kanssa tarjoavat mahdollisuuden huippuluokan tutkimusyhteistyöhön. Samalla Kiinan taloudellisen merkityksen kasvaessa Kiina-tuntemus on entistä arvokkaampaa myös opiskelijoillemme. Suomalaiset korkeakoulut hyötyvät jo nyt hyvistä kiinalaisista jatko-opiskelijoista; Kiinassa riittää osaajia ja mielenkiintoa myös Suomen innovatiivisiin korkeakouluihin.

Kiina panostaa vahvasti myös varhaiskasvatukseen, peruskoulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen.  Suomalainen opettajakoulutus, pedagogiset mallit sekä oppimisratkaisut kiinnostavat ja tarjoavat mahdollisuuksia myös osaamisen viennille.

Mari-Anna Suurmunne Twitterissä: @MASuurmunne

Peking (Kiina)