OBS! Projektet har slutförts, sidan uppdateras inte länge.

Projektet för att främja undervisnings- och forskningspersonalens jämställdhet, likabehandling och mångfald vid högskolorna

KOTAMO-projektet utredde hur man ska kunna främja jämställdhet, likabehandling och mångfald inom personalen vid de finländska högskolorna.

Projektet (2021–22) undersökte jämställdhet och likställdhet bl.a. i fråga om rekrytering av undervisnings- och forskningspersonal, karriärutveckling och arbetsklimat. Projektet också granskade vad som gjorts i jämförelseländerna för att främja jämställdheten och likabehandlingen.

Projektet genomförde i nära samarbete med intressentgrupperna, dvs. högskolornas personal, ledning och finansiärer. Utredningen genomförde av Demos Helsinki, Oxford Research, Includia Leadership, forskaren Inkeri Tanhua, professor Liisa Husu och Kaskas Media.

Slutrapport

Resultaten sammanställde i en slutrapport som publicerades i november 2022.

Litteraturöversikt om jämställdhet och mångfald

Undersökninsgrapport

Internationella jämförelser

Mer information

Saara Vihko, opetusneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto ( KTPO ), Tiedepolitiikan vastuualue ( TIEVA ) Telefon:0295330005   E-postadress: