Projektet för att främja undervisnings- och forskningspersonalens jämställdhet, likabehandling och mångfald vid högskolorna

KOTAMO-projektet ska utreda hur man ska kunna främja jämställdhet, likabehandling och mångfald inom personalen vid de finländska högskolorna.

Projektet ska undersöka jämställdhet och likställdhet bl.a. i fråga om rekrytering av undervisnings- och forskningspersonal, karriärutveckling och arbetsklimat. Projektet ska också granska vad som gjorts i jämförelseländerna för att främja jämställdheten och likabehandlingen.

Projektet genomförs i nära samarbete med intressentgrupperna, dvs. högskolornas personal, ledning och finansiärer. Utredningen genomförs av Demos Helsinki, Oxford Research, Includia Leadership, forskaren Inkeri Tanhua, professor Liisa Husu och Kaskas Media.

Resultaten ska sammanställas i en slutrapport som publiceras sommaren 2022. På Twitter kan man delta i diskussionen med hashtaggen #kotamohanke.

Litteraturöversikt om jämställdhet och mångfald

Sukupuolten tasa-arvo ja etninen tasa-arvo korkeakoulujen opetus- ja tutkimushenkilöstön keskuudessa – Kirjallisuuskatsaus (på finska)

Mer information

Saara Vihko, opetusneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto ( KTPO ), Tiedepolitiikan vastuualue ( TIEVA ) 0295330005  


Anna Ylitalo, sakkunnig 
undervisnings- och kulturministeriet, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto ( KTPO ), Tiedepolitiikan vastuualue ( TIEVA ) 0295330321