Hoppa till innehåll

Undervisnings- och kulturministeriet utreder hur undervisnings- och forskningspersonalens jämställdhet, likabehandling och mångfald förverkligas vid högskolorna

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 2.12.2021 9.14
Pressmeddelande

KOTAMO-projektet, som beställts av undervisnings- och kulturministeriet, ska utreda hur man ska kunna främja jämställdhet, likabehandling och mångfald inom personalen vid de finländska högskolorna. Med utgångspunkt i utredningen utvecklas konkreta åtgärdsförslag för högskolorna samt nationella politikåtgärder.

Både vid våra universitet och yrkeshögskolor har vi ännu en lång väg kvar till ett jämställt arbetsliv som präglas  av likabehandling och diversitet. De typiska karriärvägarna varierar t.ex. enligt kön, medborgarskap och etnisk bakgrund. Även i den internationella debatten och utvecklingsåtgärderna som gäller högskolorna fäster man allt större uppmärksamhet just vid jämlikhet och mångfald som en del av högskolornas kvalitetsutveckling.

– Projektet ger oss forskningsbaserad kunskap med vars hjälp vi  på nationell nivå kan ta följande steg för att främja jämställdheten och likvärdigheten vid våra högskolor, konstaterar undervisningsrådet Matti Kajaste.

KOTAMO-projektet ska undersöka jämställdhet och likställdhet bl.a. i fråga om rekrytering av undervisnings- och forskningspersonal, karriärutveckling och arbetsklimat med hjälp av intervjuer, enkäter och workshoppar. Projektet ska också granska vad som gjorts i jämförelseländerna för att främja jämställdheten och likabehandlingen vid högskolor. Med utgångspunkt i de resultat man kommer fram till, ska projektet presentera konkreta förslag till politikåtgärder och i fråga om verksamhetssätten vid högskolorna i syfte  att stärka jämlikheten vid de finländska högskolorna.

Projektet genomförs i nära samarbete med intressentgrupperna, dvs. högskolornas personal, ledning och finansiärer. Utredningen genomförs av Demos Helsinki, Oxford Research, Includia Leadership, forskaren Inkeri Tanhua, professor Liisa Husu och Kaskas Media.

– Inom projektet samarbetar vi intensivt med högskolesamfundet och finansiärerna för att få första handsinformation om problemen och för att vi i samverkan med högskolorna ska kunna utveckla sådana verksamhetssätt som intressentgrupperna på riktigt kan ta i bruk för att främja jämlikheten vid dem, säger projektkonsortiets ledare, Julia Jousilahti från Demos Helsinki.

Resultaten ska sammanställas i en slutrapport som publiceras sommaren 2022. Information om hur projektet framskrider och om de viktigaste resultaten publiceras på ministeriets webbplats. På Twitter kan man delta i diskussionen med hashtaggen #kotamohanke.

Mer information:

  • Matti Kajaste, undervisningsråd, undervisnings- och kulturministeriet, tfn 0295 330378, [email protected]
  • Julia Jousilahti, ledare för projektkonsortiet, Demos Helsinki, [email protected]