Opetus- ja tutkimushenkilöstön tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja moninaisuuden edistämishanke

Korkeakoulujen henkilöstön tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja moninaisuutta edistävä KOTAMO-hanke ehdottaa konkreettisia toimenpiteitä sekä kansallisia politiikkatoimia, joilla voidaan vahvistaa tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta suomalaisissa korkeakouluissa.

Hanke perehtyy muun muassa rekrytointeihin, urakehitykseen sekä työilmapiirin tasa-arvoisuuteen ja yhdenvertaisuuteen. Hanke tarkastelee, miten verrokkimaissa on toimittu tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

KOTAMO-hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä sidosryhmien, eli suomalaisten korkeakoulujen henkilöstön, johdon ja rahoittajien kanssa. Selvityksen toteuttavat Demos Helsinki, Oxford Research, Includia Leadership, tutkija Inkeri Tanhua, professori Liisa Husu ja Kaskas Media.

Hankkeen loppuraportti julkaistaan 5. syyskuuta 2022 järjestettävässä tilaisuudessa. Twitterissä hankkeesta keskustellaan aihetunnisteella #kotamohanke.

Kirjallisuuskatsaus opetus- ja tutkimushenkilöstön tasa-arvosta, yhdenvertaisuudesta ja monimuotoisuudesta

Kirjallisuuskatsaus pyrkii vastaamaan kysymykseen korkeakoulujen opetus- ja tutkimushenkilöstön tasa-arvon ja monimuotoisuuden toteutumisesta kirjallisuuden ja tilastojen perusteella. Katsauksen painopisteiksi on valittu sukupuolten tasa-arvo ja etninen tasa-arvo. Tasa-arvon toteutumista ja toteutumisen esteitä tarkastellaan esimerkiksi urakehityksen, työilmapiirin ja rekrytointien osalta.

Sukupuolten tasa-arvo ja etninen tasa-arvo korkeakoulujen opetus- ja tutkimushenkilöstön keskuudessa – Kirjallisuuskatsaus

Lisätietoja

Saara Vihko, opetusneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto ( KTPO ), Tiedepolitiikan vastuualue ( TIEVA ) 0295330005  


Anna Ylitalo, asiantuntija 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto ( KTPO ), Tiedepolitiikan vastuualue ( TIEVA ) 0295330321