Huom! Hanke on päättynyt, eikä tämän sivun sisältöä päivitetä enää.

Opetus- ja tutkimushenkilöstön tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja moninaisuuden edistämishanke

Korkeakoulujen henkilöstön tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja moninaisuutta edistävä KOTAMO-hanke ehdotti konkreettisia toimenpiteitä sekä kansallisia politiikkatoimia, joilla voidaan vahvistaa tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta suomalaisissa korkeakouluissa.

Hanke perehtyi muun muassa rekrytointeihin, urakehitykseen sekä työilmapiirin tasa-arvoisuuteen ja yhdenvertaisuuteen. Hanke tarkasteli, miten verrokkimaissa on toimittu tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

KOTAMO-hanke toteutettiin vuosina 2021–22 tiiviissä yhteistyössä sidosryhmien, eli suomalaisten korkeakoulujen henkilöstön, johdon ja rahoittajien kanssa. Selvityksen toteuttivat Demos Helsinki, Oxford Research, Includia Leadership, tutkija Inkeri Tanhua, professori Liisa Husu ja Kaskas Media.

Twitterissä hankkeesta on keskusteltu aihetunnisteella #kotamohanke.

Hankkeen loppuraportti

Hankkeen loppuraportti julkaistiin marraskuussa 2022. Raportti on saatavilla suomeksi ja englanniksi.

Kirjallisuuskatsaus opetus- ja tutkimushenkilöstön tasa-arvosta, yhdenvertaisuudesta ja monimuotoisuudesta

Kirjallisuuskatsaus pyrkii vastaamaan kysymykseen korkeakoulujen opetus- ja tutkimushenkilöstön tasa-arvon ja monimuotoisuuden toteutumisesta kirjallisuuden ja tilastojen perusteella. Katsauksen painopisteiksi on valittu sukupuolten tasa-arvo ja etninen tasa-arvo. Tasa-arvon toteutumista ja toteutumisen esteitä tarkastellaan esimerkiksi urakehityksen, työilmapiirin ja rekrytointien osalta.

Kyselyn tulosraportti

Kansainväliset vertailut

Lisätietoja

Saara Vihko, opetusneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto ( KTPO ), Tiedepolitiikan vastuualue ( TIEVA ) Puhelin:0295330005   Sähköpostiosoite: