Avustuksen siirtäminen, sopimusmallit ja muut mallipohjat

Avustuksen siirtäminen

Osa opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämistä avustuksista on tarkoitettu edelleen jaettaviksi ns. siirrettyinä avustuksina. Avustuksia voi siirtää muun kuin alkuperäisen avustuksen saajan toiminnan tai hankkeen avustamiseen vain, jos asiasta on mainittu ministeriön päätöksessä.

Ministeriöltä avustusta saanut toimija tekee sopimuksen valtionavustuksen käytöstä, käytön valvonnasta ja niiden ehdoista toimintaa tai hanketta toteuttavan kanssa. Sopimuksessa käytetään ministeriössä laadittua delegointisopimuksen mallipohjaa.

Siirrettävän avustuksen saajan on

  • laadittava delegointimallipohjan mukainen sopimus avustuksen käyttäjän kanssa
  • varmistettava, että saa avustuksen käyttäjältä selvityksen siirretyn avustuksen käytöstä
  • toimitettava siirretyn avustuksen käyttöä koskeva selvitys ministeriölle avustuspäätöksen mukaisesti

Siirrettyihin avustuksiin liittyvät mallipohjat  ja –lomakkeet

Tilintarkastajan raportin mallipohja

Tilintarkastajan raportti avustuksen käytöstä tulee toimittaa yleisavustuksen käyttöä koskevan selvityksen liitteenä, mikäli yleisavustus on yksin tai yhdessä muiden opetus- ja kulttuuriministeriöstä myönnettyjen avustusten kanssa on vähintään 500 000 euroa. Tilintarkastajan raportti laaditaan ministeriön mallipohjan mukaisesti.