Kirjastot

Opetus- ja kulttuuriministeriössä valmistellaan kansalliset kirjastopoliittiset linjaukset ja hallinnonalan talousarvioesitys sekä kirjastoja koskeva lainsäädäntö eduskunnan päätettäväksi.

Ministeriö myöntää avustuksia kirjastojen kehittämiseen ja osallistuu työhön, jolla yhteiset tietovarannot saadaan paremmin hyödynnettäviksi.

Ministeriössä yleisiä kirjastoja koskevat asiat kuuluvat kulttuuri- ja taidepolitiikan osastolle ja tieteellisiä kirjastoja koskevat asiat korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osastolle.

 

 • Kirjastoverkko »

  Kirjastoverkko koostuu kunnallisista, tieteellisistä ja oppilaitoskirjastoista sekä valtion kirjastoista, joilla on erikoistehtäviä.

 • Linjaukset »

  Ministeriön tavoitteena on kirjastopolitiikallaan turvata sivistykselliset perusoikeudet sekä tiedon ja kulttuurin saatavuus.

 • Lait ja asetukset »

  Ministeriö valmistelee kirjastoja koskevat lakiehdotukset eduskunnan päätettäväksi.

 • Kirjastojen hallinto ja rahoitus »

  Valtion rahoitus perustuu valtionosuuksiin ja avustuksiin. Tieteellisten ja erityiskirjastojen rahoituksesta päätetään budjetissa.

 • Kirjastotilastot »

  Yleisten kirjastojen ja tieteellisten kirjastojen toiminnasta kerätään tilastoja.

 • EU ja kansainvälinen yhteistyö »

  Ministeriö osallistuu kirjastoalan kansainväliseen yhteistyöhön järjestöissä sekä valmistelee osaltaan EU:ssa tehtäviä päätöksiä.