Hoppa till innehåll

Tillgången till och bevarandet av det digitala kulturarvet och de allmänna bibliotekens tjänster stöds med närmare 3,4 miljoner euro

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 22.12.2023 10.56 | Publicerad på svenska 22.12.2023 kl. 12.42
Nyhet

Tiede- ja kulttuuriministeri Sari Multala on myöntänyt digitaalisen kulttuuriperinnön saatavuuden ja säilyttämisen tukemiseen, yhteisiin palveluihin yleisille kirjastoille sekä aineettoman kulttuuriperinnön digitointiin yhteensä 3 389 110 euroa.Forsknings- och kulturminister Sari Multala har beviljat sammanlagt 3 389 110 euro för att stödja tillgången till och bevarandet av det digitala kulturarvet, för de allmänna bibliotekens gemensamma tjänster samt för att digitalisera det immateriella kulturarvet.

Nationalbiblioteket beviljades 590 000 euro för produktion och utveckling av Finna-tjänsten. Nationalbiblioteket beviljades dessutom 100 000 euro för att inkludera Ålands museer och allmänna bibliotek i Finna-tjänsten. Finna, som i år firar 10 år, är ett hem för miljontals exemplar av kultur- och vetenskapsmaterial. Redan 450 organisationer erbjuder sitt material i Finna och tjänsten har över 55 miljoner webbesök per år.

IT-centret för vetenskap CSC beviljades 850 000 euro för att producera och utveckla tjänsten för långsiktigt digitalt bevarande av kulturarvet (LDB) och LDB-lösningen samt 248 364 euro för Finna-tjänstens tekniska infrastruktur och stödtjänster. Tjänsten för långsiktigt digitalt bevarande av kulturarvet gör det möjligt att bevara det digitala kulturarvet som ett autentiskt material för kommande generationer.

Undervisnings- och kulturministeriet finansierar Finna-tjänsten och LDB-tjänsten. Båda är tjänster inom det digitala kulturarvet och är avsedda för kulturarvsorganisationer. Tjänsterna produceras av Nationalbiblioteket och IT-centret för vetenskap CSC.
Dessutom beviljades Museiverket 173 030 euro för ett projekt för att utveckla en arkeologisk serviceportal och informationsresurs.

Nationalbiblioteket beviljades 890 000 euro för produktion och utveckling av de allmänna bibliotekens gemensamma tjänster samt 200 000 euro för produktion och utveckling av Melinda-tjänsterna för de allmänna biblioteken.

Understöd beviljades även för projekt för digitalisering av det immateriella kulturarvet 

Museernas digitaliseringsprojekt kan årligen beviljas understöd med prioriteringar som varierar från år till år. År 2023 prioriterades det immateriella kulturarvet, då Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet firade 20 år.

Med understödet stöds digitaliseringen och publiceringen av det immateriella kulturarv som lagras i museisamlingarna. Understöd beviljades för 11 projekt till ett belopp av sammanlagt 320 500 euro.

Mer information om understödet och beviljade understöd 

Mer information: Tapani Sainio, kulturråd, UKM, tfn 02953 30336