Revision av upphovsrättslagen - genomförande av DSM-direktivet

Revision av upphovsrättslagen och genomförande av direktivet om upphovsrätt och närstående rättigheter på den inre marknaden

OKM018:00/2019 Lagstiftningsprojekt

Direktivet innehåller regler om nya, tvingande undantag i upphovsrätten, avtalslisenssystem för spridning av kulturarvet inom EU, närstående rättigheter för publikationer, plattformars ansvar för innehåll som användare laddat upp samt regler som syftar att stärka upphovsmännens och utövande artisters ställning.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer OKM018:00/2019

Projektets arrangör undervisnings- och kulturministeriet

Mandattid 4.6.2019 – 17.9.2021

Datum för tillsättande 2.5.2019

Lagberedning

RP om ändring av upphovsrättslagen
 • 1

  Under beredning

  Tillagd i sessionsperioden 27.5.2021
 • 2

  Nuvarande nivå: Uppskattad föredragningsvecka

  42/2021
  50/2021
 • 3

  Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Författningen har antagits

Regeringens proposoition genomför direktiv 2019/790 om upphovsrätt och närstående rättigheter på den digitala inre markanden (DSM-direktivet) och direktiv 2019/789 om fastställande av bestämmelser för utövandet av upphovsrätt och närstående rättigheter tillämpliga på vissa av sändarföretagens onlinesändningar och vidaresändningar av radio- och tv- program och om ändring av rådets direktiv 93/83/EEG(direktivet om online-sändningar) och ändrar direktivet till vissa andra delar.

Ansvarig ministerTiede- ja kulttuuriministeri Kurvinen

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2021

Kontaktperson
Viveca Still, TEKIJÄNOIKEUSNEUVOS
tel. +358 40 561 0226
[email protected]

Sammandrag

Direktivet innehåller regler om nya, tvingande undantag i upphovsrätten, avtalslisenssystem för spridning av kulturarvet inom EU, närstående rättigheter för publikationer, plattformars ansvar för innehåll som användare laddat upp samt regler som syftar att stärka upphovsmännens och utövande artisters ställning.

Utgångspunkter

Nationellt genomförande av direktivet om upphovsrätt och närstående rättigheter

Ytterligare uppgifter

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna är tillfälligt borta.