Revision av upphovsrättslagen - genomförande av DSM-direktivet

Revision av upphovsrättslagen och genomförande av direktivet om upphovsrätt och närstående rättigheter på den inre marknaden

OKM018:00/2019 Lagstiftningsprojekt

Direktivet innehåller regler om nya, tvingande undantag i upphovsrätten, avtalslisenssystem för spridning av kulturarvet inom EU, närstående rättigheter för publikationer, plattformars ansvar för innehåll som användare laddat upp samt regler som syftar att stärka upphovsmännens och utövande artisters ställning.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer OKM018:00/2019

Projektets arrangör undervisnings- och kulturministeriet

Mandattid 4.6.2019 – 17.9.2021

Datum för tillsättande 2.5.2019

Lagberedning

RP om ändring av upphovsrättslagen
 • 1

  Under beredning

  Tillagd i sessionsperioden 13.12.2021
 • 2

  Nuvarande nivå: Uppskattad föredragningsvecka

  14/2022
 • 3

  Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Författningen har antagits

Regeringens proposoition genomför direktiv 2019/790 om upphovsrätt och närstående rättigheter på den digitala inre markanden (DSM-direktivet) och direktiv 2019/789 om fastställande av bestämmelser för utövandet av upphovsrätt och närstående rättigheter tillämpliga på vissa av sändarföretagens onlinesändningar och vidaresändningar av radio- och tv- program och om ändring av rådets direktiv 93/83/EEG(direktivet om online-sändningar) och ändrar direktivet till vissa andra delar.

Ansvarig ministerTiede- ja kulttuuriministeri Kurvinen

Lagstiftningsplan för vårsessionen 2022

Sammandrag

Direktivet innehåller regler om nya, tvingande undantag i upphovsrätten, avtalslisenssystem för spridning av kulturarvet inom EU, närstående rättigheter för publikationer, plattformars ansvar för innehåll som användare laddat upp samt regler som syftar att stärka upphovsmännens och utövande artisters ställning.

Utgångspunkter

Nationellt genomförande av direktivet om upphovsrätt och närstående rättigheter

Ytterligare uppgifter

Mer om ämnet