Revision av upphovsrättslagen - genomförande av DSM-direktivet

Revision av upphovsrättslagen och genomförande av direktivet om upphovsrätt och närstående rättigheter på den inre marknaden

OKM018:00/2019 Lagstiftningsprojekt

Direktivet innehåller regler om nya, tvingande undantag i upphovsrätten, avtalslisenssystem för spridning av kulturarvet inom EU, närstående rättigheter för publikationer, plattformars ansvar för innehåll som användare laddat upp samt regler som syftar att stärka upphovsmännens och utövande artisters ställning. Lagen trädde i kraft 3.4.2023 (263/2023)

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OKM018:00/2019

Ärendenummer OKM/26/040/2019 , VN/2245/2020

Projektets arrangör undervisnings- och kulturministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 4.6.2019 – 3.3.2023

Datum för tillsättande 2.5.2019

Lagberedning

RP om ändring av upphovsrättslagen
 • 1

  Under beredning

  Tillagd i sessionsperioden 13.12.2021
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  Original uppskatting av föredragningsvecka 6/2021
  Uppskattning av ny föredragningsvecka 15/2022
 • 3

  Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Nuvarande nivå: Författningen har antagits

Riksdagens svar EV 312/2022

Regeringens proposoition genomför direktiv 2019/790 om upphovsrätt och närstående rättigheter på den digitala inre markanden (DSM-direktivet) och direktiv 2019/789 om fastställande av bestämmelser för utövandet av upphovsrätt och närstående rättigheter tillämpliga på vissa av sändarföretagens onlinesändningar och vidaresändningar av radio- och tv- program och om ändring av rådets direktiv 93/83/EEG(direktivet om online-sändningar) och ändrar direktivet till vissa andra delar.

Ansvarig ministerTiede- ja kulttuuriministeri Kurvinen

Lagstiftningsplan för vårsessionen 2022

Kontaktperson
Anna Vuopala, HALLITUSNEUVOS
tel. +358 295 330 331
[email protected]

Sammandrag

Direktivet innehåller regler om nya, tvingande undantag i upphovsrätten, avtalslisenssystem för spridning av kulturarvet inom EU, närstående rättigheter för publikationer, plattformars ansvar för innehåll som användare laddat upp samt regler som syftar att stärka upphovsmännens och utövande artisters ställning. Lagen trädde i kraft 3.4.2023 (263/2023)

Utgångspunkter

Nationellt genomförande av direktivet om upphovsrätt och närstående rättigheter

Ytterligare uppgifter

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna är tillfälligt borta.