Reform of the Copyright Act - national implementation of the DSM directive

Reform of the Copyright Act - national implementation of the directive on copyright and related right in the digital single market

OKM018:00/2019 Statute drafting

DSM-direktiivi sisältää säännöksiä uusista, pakottavista tekijänoikeuden rajoituksista, EU-laajuisesta sopimuslisenssijärjestelmästä kulttuuriperinnön saataville saattamiseksi, lehtikustannusten lähioikeudesta, alustojen vastuusta käyttäjien palveluihin tallentamista sisällöistä sekä tekijöiden ja esittävien taiteilijoiden aseman vahvistamiseksi.

Basic information In progress

Project number OKM018:00/2019

Set by Ministry of Education and Culture

Term/schedule 4.6.2019 – 17.9.2021

Date of appointment 2.5.2019

Law drafting

HE laeiksi tekijänoikeuslain ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 184 §:n muuttamisesta
 • 1

  Under preparation

  Added to session on 13.12.2021
 • 2

  Current stage: Estimated week of presentation

  14/2022
 • 3

  Submitted to Parliament

 • 4

  Statute adopted

Hallituksen esityksellä toimeenpannaan direktiivi 2019/790 tekijänoikeudesta ja lähioikeuksista digitaalisilla sisämarkkinoilla (DSM-direktiivi) ja direktiivi 2019/789 lähetystoimintaa harjoittavien organisaatioiden tiettyihin verkkolähetyksiin ja televisio- ja radio-ohjelmien edelleenlähetyksiin sovellettavien tekijänoikeuden ja lähioikeuksien käyttämistä koskevien sääntöjen vahvistamisesta ja neuvoston direktiivin 93/83/ETY muuttamisesta (verkkolähetysdirektiivi) sekä muutetaan tekijänoikeuslakia eräiltä muilta osin.

Minister in chargeTiede- ja kulttuuriministeri Kurvinen

Legislative plan for spring session 2022

Summary

DSM-direktiivi sisältää säännöksiä uusista, pakottavista tekijänoikeuden rajoituksista, EU-laajuisesta sopimuslisenssijärjestelmästä kulttuuriperinnön saataville saattamiseksi, lehtikustannusten lähioikeudesta, alustojen vastuusta käyttäjien palveluihin tallentamista sisällöistä sekä tekijöiden ja esittävien taiteilijoiden aseman vahvistamiseksi.

Starting points

Implementation of the directive on copyright and related rights in the digital single market.

Additional information

Read more

Amendments to the Copyright Act in circulation for comments 

Ministry of Education and Culture Press release