Reform of the Copyright Act - national implementation of the DSM directive

Reform of the Copyright Act - national implementation of the directive on copyright and related right in the digital single market

OKM018:00/2019 Statute drafting

DSM-direktiivi sisältää säännöksiä uusista, pakottavista tekijänoikeuden rajoituksista, kaupallisesta jakelusta poistuneista teoksista, lehtikustannusten lähioikeudesta, alustojen vastuusta käyttäjien palveluihin tallentamista sisällöistä sekä tekijöiden ja esittävien taiteilijoiden aseman vahvistamiseksi. Laki tuli voimaan 3.4.2023 (263/2023)

Basic information Completed

Project number OKM018:00/2019

Case numbers OKM/26/040/2019 , VN/2245/2020

Set by Ministry of Education and Culture

Task class Preparation of a government proposal

Term/schedule 4.6.2019 – 3.3.2023

Date of appointment 2.5.2019

Law drafting

HE laeiksi tekijänoikeuslain ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta
 • 1

  Under preparation

  Added to session on 13.12.2021
 • 2

  Estimated week of presentation

  Original estimated week of presentation 6/2021
  Estimated new week of presentation 15/2022
 • 3

  Submitted to Parliament

 • 4

  Current stage: Statute adopted

Parliamentary reply EV 312/2022

Hallituksen esityksellä toimeenpannaan direktiivi 2019/790 tekijänoikeudesta ja lähioikeuksista digitaalisilla sisämarkkinoilla (DSM-direktiivi) ja direktiivi 2019/789 lähetystoimintaa harjoittavien organisaatioiden tiettyihin verkkolähetyksiin ja televisio- ja radio-ohjelmien edelleenlähetyksiin sovellettavien tekijänoikeuden ja lähioikeuksien käyttämistä koskevien sääntöjen vahvistamisesta ja neuvoston direktiivin 93/83/ETY muuttamisesta (verkkolähetysdirektiivi) sekä muutetaan tekijänoikeuslakia eräiltä muilta osin.

Minister in chargeTiede- ja kulttuuriministeri Kurvinen

Legislative plan for spring session 2022

Contact person
Anna Vuopala, HALLITUSNEUVOS
tel. +358 295 330 331
[email protected]

Summary

DSM-direktiivi sisältää säännöksiä uusista, pakottavista tekijänoikeuden rajoituksista, kaupallisesta jakelusta poistuneista teoksista, lehtikustannusten lähioikeudesta, alustojen vastuusta käyttäjien palveluihin tallentamista sisällöistä sekä tekijöiden ja esittävien taiteilijoiden aseman vahvistamiseksi. Laki tuli voimaan 3.4.2023 (263/2023)

Starting points

Implementation of the directive on copyright and related rights in the digital single market.

Additional information

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna is temporarily unavailable.