Reform of the Copyright Act - national implementation of the DSM directive

Reform of the Copyright Act - national implementation of the directive on copyright and related right in the digital single market

OKM018:00/2019 Statute drafting

DSM-direktiivi sisältää säännöksiä uusista, pakottavista tekijänoikeuden rajoituksista, EU-laajuisesta sopimuslisenssijärjestelmästä kulttuuriperinnön saataville saattamiseksi, lehtikustannusten lähioikeudesta, alustojen vastuusta käyttäjien palveluihin tallentamista sisällöistä sekä tekijöiden ja esittävien taiteilijoiden aseman vahvistamiseksi.

Basic information In progress

Project number OKM018:00/2019

Case numbers OKM/26/040/2019 , VN/2245/2020

Set by Ministry of Education and Culture

Task class Preparation of a government proposal

Term/schedule 4.6.2019 –

Date of appointment 2.5.2019

Law drafting

HE laeiksi tekijänoikeuslain ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta
 • 1

  Under preparation

  Added to session on 13.12.2021
 • 2

  Estimated week of presentation

  14/2022
  15/2022
 • 3

  Current stage: Submitted to Parliament

 • 4

  Statute adopted

Parliamentary reply EV 312/2022

Hallituksen esityksellä toimeenpannaan direktiivi 2019/790 tekijänoikeudesta ja lähioikeuksista digitaalisilla sisämarkkinoilla (DSM-direktiivi) ja direktiivi 2019/789 lähetystoimintaa harjoittavien organisaatioiden tiettyihin verkkolähetyksiin ja televisio- ja radio-ohjelmien edelleenlähetyksiin sovellettavien tekijänoikeuden ja lähioikeuksien käyttämistä koskevien sääntöjen vahvistamisesta ja neuvoston direktiivin 93/83/ETY muuttamisesta (verkkolähetysdirektiivi) sekä muutetaan tekijänoikeuslakia eräiltä muilta osin.

Minister in chargeTiede- ja kulttuuriministeri Kurvinen

Additional information

 • Processed by: Finnish Council of Regulatory Impact Analysis

Legislative plan for spring session 2022

Contact person
Anna Vuopala, HALLITUSNEUVOS
tel. +358 295 330 331
[email protected]

Summary

DSM-direktiivi sisältää säännöksiä uusista, pakottavista tekijänoikeuden rajoituksista, EU-laajuisesta sopimuslisenssijärjestelmästä kulttuuriperinnön saataville saattamiseksi, lehtikustannusten lähioikeudesta, alustojen vastuusta käyttäjien palveluihin tallentamista sisällöistä sekä tekijöiden ja esittävien taiteilijoiden aseman vahvistamiseksi.

Starting points

Implementation of the directive on copyright and related rights in the digital single market.

Additional information

Read more

Ministry of Education and Culture Decision 3.3.2023 11.42

Ministry of Education and Culture Decision 2.3.2023 15.12

Tekijänoikeuslaki muuttuu

Ministry of Education and Culture Press release 2.3.2023 14.04

Proposal for amendments to the Copyright Act submitted to Parliament

Ministry of Education and Culture Press release 13.4.2022 13.20

Amendments to the Copyright Act in circulation for comments 

Ministry of Education and Culture Press release 27.9.2021 17.55