Tekijänoikeuslain uudistus - DSM-direktiivin toimeenpano

Tekijänoikeuslain uudistus ja tekijänoikeutta ja lähioikeuksia digitaalisilla sisämarkkinoilla koskevan direktiivin kansallinen toimeenpano

OKM018:00/2019 Säädösvalmistelu

DSM-direktiivi sisältää säännöksiä uusista, pakottavista tekijänoikeuden rajoituksista, kaupallisesta jakelusta poistuneista teoksista, lehtikustannusten lähioikeudesta, alustojen vastuusta käyttäjien palveluihin tallentamista sisällöistä sekä tekijöiden ja esittävien taiteilijoiden aseman vahvistamiseksi. Laki tuli voimaan 3.4.2023 (263/2023)

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OKM018:00/2019

Asianumerot OKM/26/040/2019 , VN/2245/2020

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 4.6.2019 –

Asettamispäivä 2.5.2019

Lainvalmistelu

HE laeiksi tekijänoikeuslain ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 13.12.2021
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Alkuperäinen arvioitu esittelyviikko 6/2021
  Arvioitu uusi esittelyviikko 15/2022
 • 3

  Meneillään oleva vaihe: Annettu eduskunnalle

  13.4.2022
 • 4

  Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 312/2022

Hallituksen esityksellä toimeenpannaan direktiivi 2019/790 tekijänoikeudesta ja lähioikeuksista digitaalisilla sisämarkkinoilla (DSM-direktiivi) ja direktiivi 2019/789 lähetystoimintaa harjoittavien organisaatioiden tiettyihin verkkolähetyksiin ja televisio- ja radio-ohjelmien edelleenlähetyksiin sovellettavien tekijänoikeuden ja lähioikeuksien käyttämistä koskevien sääntöjen vahvistamisesta ja neuvoston direktiivin 93/83/ETY muuttamisesta (verkkolähetysdirektiivi) sekä muutetaan tekijänoikeuslakia eräiltä muilta osin.

VastuuministeriTiede- ja kulttuuriministeri Kurvinen

Kevätistuntokauden 2022 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Anna Vuopala, HALLITUSNEUVOS
puh. +358 295 330 331
[email protected]

Tiivistelmä

DSM-direktiivi sisältää säännöksiä uusista, pakottavista tekijänoikeuden rajoituksista, kaupallisesta jakelusta poistuneista teoksista, lehtikustannusten lähioikeudesta, alustojen vastuusta käyttäjien palveluihin tallentamista sisällöistä sekä tekijöiden ja esittävien taiteilijoiden aseman vahvistamiseksi. Laki tuli voimaan 3.4.2023 (263/2023)

Lähtökohdat

Tekijänoikeudesta ja lähioikeuksista digitaalisilla sisämarkkinoilla annetun direktiivin kansallinen toimeenpano.

Lisätietoja

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.