Tekijänoikeuslain uudistus - DSM-direktiivin toimeenpano

Tekijänoikeuslain uudistus ja tekijänoikeutta ja lähioikeuksia digitaalisilla sisämarkkinoilla koskevan direktiivin kansallinen toimeenpano

OKM018:00/2019 Säädösvalmistelu

DSM-direktiivi sisältää säännöksiä uusista, pakottavista tekijänoikeuden rajoituksista, EU-laajuisesta sopimuslisenssijärjestelmästä kulttuuriperinnön saataville saattamiseksi, lehtikustannusten lähioikeudesta, alustojen vastuusta käyttäjien palveluihin tallentamista sisällöistä sekä tekijöiden ja esittävien taiteilijoiden aseman vahvistamiseksi.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OKM018:00/2019

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimikausi/aikataulu 4.6.2019 – 17.9.2021

Asettamispäivä 2.5.2019

Lainvalmistelu

HE laeiksi tekijänoikeuslain ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 184 §:n muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 13.12.2021
 • 2

  Meneillään oleva vaihe: Arvioitu esittelyviikko

  14/2022
 • 3

  Annettu eduskunnalle

 • 4

  Säädös hyväksytty

Hallituksen esityksellä toimeenpannaan direktiivi 2019/790 tekijänoikeudesta ja lähioikeuksista digitaalisilla sisämarkkinoilla (DSM-direktiivi) ja direktiivi 2019/789 lähetystoimintaa harjoittavien organisaatioiden tiettyihin verkkolähetyksiin ja televisio- ja radio-ohjelmien edelleenlähetyksiin sovellettavien tekijänoikeuden ja lähioikeuksien käyttämistä koskevien sääntöjen vahvistamisesta ja neuvoston direktiivin 93/83/ETY muuttamisesta (verkkolähetysdirektiivi) sekä muutetaan tekijänoikeuslakia eräiltä muilta osin.

VastuuministeriTiede- ja kulttuuriministeri Kurvinen

Kevätistuntokauden 2022 lainsäädäntösuunnitelma

Tiivistelmä

DSM-direktiivi sisältää säännöksiä uusista, pakottavista tekijänoikeuden rajoituksista, EU-laajuisesta sopimuslisenssijärjestelmästä kulttuuriperinnön saataville saattamiseksi, lehtikustannusten lähioikeudesta, alustojen vastuusta käyttäjien palveluihin tallentamista sisällöistä sekä tekijöiden ja esittävien taiteilijoiden aseman vahvistamiseksi.

Lähtökohdat

Tekijänoikeudesta ja lähioikeuksista digitaalisilla sisämarkkinoilla annetun direktiivin kansallinen toimeenpano

Lisätietoja

Lisää aiheesta