Utvecklingsforum för utbildningar inom småbarnspedagogiken

OKM005:00/2019 Projekt

Varhaiskasvatuksen koulutusten kehittämisfoorumin tehtävänä on edistää varhaiskasvatuksen koulutusten ja kouluttajien yhteistyötä. Seurata varhaiskasvatuksen koulutusten kehittämistä ja muutosprosesseja, sekä kansallista ja kansainvälistä koulutustutkimusta. Tukea varhaiskasvatuslain toimeenpanoa ja edistää henkilöstörakenteen toteutumista.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer OKM005:00/2019

Ärendenummer OKM/69/040/2018 , VN/2054/2020

Projektets arrangör undervisnings- och kulturministeriet

Mandattid 1.11.2021 – 31.12.2023

Datum för tillsättande 26.10.2021

Mål och resultat

Varhaiskasvatuksen koulutusten kehittämisfoorumin tavoitteena on edistää varhaiskasvatuksen koulutusten ja kouluttajien keskinäistä yhteistyötä ja seurata varhaiskasvatusten koulutusten kehittämistä ja muutosprosesseja. Kehittämisfoorumi myös seuraa uusinta kansallista ja kansainvälistä tutkimusta varhaiskasvatuksessa ja laajemmin koko koulutuspolitiikassa koulutusten kehittämistarpeiden näkökulmasta. Tavoitteena on myös tehdä esityksiä varhaiskasvatuksen henkilöstön perus- ja täydennyskoulutuksen jatkumon kehittämiseksi sekä täydennyskoulutukseen tarvittavista teemoista ja toteuttamisen tavoista. Kehittämisfoorumi myös tekee ehdotuksia varhaiskasvatuksen henkilöstön osaamisen kehittämisestä ja koulutuspoluista. Tehtävänä on lisäksi varhaiskasvatuslain toimeenpanon tuki koulutukseen liittyvissä asioissa ja varhaiskasvatuslakiin kirjatun vuonna 2030 voimaan tulevan henkilöstörakenteen toteutumisen edistäminen.

Sammandrag

Varhaiskasvatuksen koulutusten kehittämisfoorumin tehtävänä on edistää varhaiskasvatuksen koulutusten ja kouluttajien yhteistyötä. Seurata varhaiskasvatuksen koulutusten kehittämistä ja muutosprosesseja, sekä kansallista ja kansainvälistä koulutustutkimusta. Tukea varhaiskasvatuslain toimeenpanoa ja edistää henkilöstörakenteen toteutumista.

Mer om ämnet