Varhaiskasvatuksen koulutusten kehittämisfoorumin toinen toimintakausi

OKM005:00/2019 Development

Varhaiskasvatuksen koulutusten kehittämisfoorumin tehtävänä on edistää varhaiskasvatuksen koulutusten ja kouluttajien yhteistyötä. Seurata varhaiskasvatuksen koulutusten kehittämistä ja muutosprosesseja, sekä kansallista ja kansainvälistä koulutustutkimusta. Tukea varhaiskasvatuslain toimeenpanoa ja edistää henkilöstörakenteen toteutumista.

Basic information In progress

Project number OKM005:00/2019

Case numbers OKM/69/040/2018 , VN/2054/2020

Set by Ministry of Education and Culture

Term/schedule 1.11.2021 – 31.12.2023

Date of appointment 26.10.2021

Goals and results

Varhaiskasvatuksen koulutusten kehittämisfoorumin tavoitteena on edistää varhaiskasvatuksen koulutusten ja kouluttajien keskinäistä yhteistyötä ja seurata varhaiskasvatusten koulutusten kehittämistä ja muutosprosesseja. Kehittämisfoorumi myös seuraa uusinta kansallista ja kansainvälistä tutkimusta varhaiskasvatuksessa ja laajemmin koko koulutuspolitiikassa koulutusten kehittämistarpeiden näkökulmasta. Tavoitteena on myös tehdä esityksiä varhaiskasvatuksen henkilöstön perus- ja täydennyskoulutuksen jatkumon kehittämiseksi sekä täydennyskoulutukseen tarvittavista teemoista ja toteuttamisen tavoista. Kehittämisfoorumi myös tekee ehdotuksia varhaiskasvatuksen henkilöstön osaamisen kehittämisestä ja koulutuspoluista. Tehtävänä on lisäksi varhaiskasvatuslain toimeenpanon tuki koulutukseen liittyvissä asioissa ja varhaiskasvatuslakiin kirjatun vuonna 2030 voimaan tulevan henkilöstörakenteen toteutumisen edistäminen.

Summary

Varhaiskasvatuksen koulutusten kehittämisfoorumin tehtävänä on edistää varhaiskasvatuksen koulutusten ja kouluttajien yhteistyötä. Seurata varhaiskasvatuksen koulutusten kehittämistä ja muutosprosesseja, sekä kansallista ja kansainvälistä koulutustutkimusta. Tukea varhaiskasvatuslain toimeenpanoa ja edistää henkilöstörakenteen toteutumista.

Read more