Varhaiskasvatuksen koulutusten kehittämisfoorumin toinen toimintakausi

OKM005:00/2019 Kehittäminen

Varhaiskasvatuksen koulutusten kehittämisfoorumin tehtävänä on edistää varhaiskasvatuksen koulutusten ja kouluttajien yhteistyötä. Seurata varhaiskasvatuksen koulutusten kehittämistä ja muutosprosesseja, sekä kansallista ja kansainvälistä koulutustutkimusta. Tukea varhaiskasvatuslain toimeenpanoa ja edistää henkilöstörakenteen toteutumista.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OKM005:00/2019

Asianumerot OKM/69/040/2018 , VN/2054/2020

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.11.2021 – 31.12.2023

Asettamispäivä 26.10.2021

Tavoitteet ja tuotokset

Varhaiskasvatuksen koulutusten kehittämisfoorumin tavoitteena on edistää varhaiskasvatuksen koulutusten ja kouluttajien keskinäistä yhteistyötä ja seurata varhaiskasvatusten koulutusten kehittämistä ja muutosprosesseja. Kehittämisfoorumi myös seuraa uusinta kansallista ja kansainvälistä tutkimusta varhaiskasvatuksessa ja laajemmin koko koulutuspolitiikassa koulutusten kehittämistarpeiden näkökulmasta. Tavoitteena on myös tehdä esityksiä varhaiskasvatuksen henkilöstön perus- ja täydennyskoulutuksen jatkumon kehittämiseksi sekä täydennyskoulutukseen tarvittavista teemoista ja toteuttamisen tavoista. Kehittämisfoorumi myös tekee ehdotuksia varhaiskasvatuksen henkilöstön osaamisen kehittämisestä ja koulutuspoluista. Tehtävänä on lisäksi varhaiskasvatuslain toimeenpanon tuki koulutukseen liittyvissä asioissa ja varhaiskasvatuslakiin kirjatun vuonna 2030 voimaan tulevan henkilöstörakenteen toteutumisen edistäminen.

Tiivistelmä

Varhaiskasvatuksen koulutusten kehittämisfoorumin tehtävänä on edistää varhaiskasvatuksen koulutusten ja kouluttajien yhteistyötä. Seurata varhaiskasvatuksen koulutusten kehittämistä ja muutosprosesseja, sekä kansallista ja kansainvälistä koulutustutkimusta. Tukea varhaiskasvatuslain toimeenpanoa ja edistää henkilöstörakenteen toteutumista.

Lisää aiheesta