Ordlista över kontinuerligt lärande

OKM003:00/2022 Projekt

Jatkuvan oppimisen sanastoprojekti on työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) ja opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) yhteinen sanastohanke.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer OKM003:00/2022

Ärendenummer VN/32564/2021

Projektets arrangör undervisnings- och kulturministeriet

Mandattid 27.8.2020 –

Datum för tillsättande 27.8.2020

Kontaktperson
Tero Huttunen, Kehittämispäällikkö
tel. +358 295 330 219
[email protected]

Kontaktperson
Pauliina Kupila, Projektipäällikkö
tel. +358 295 330 488
[email protected]

Kontaktperson
Tomi Kytölä, Erityisasiantuntija
tel. +358 295 330 293
[email protected]

Mål och resultat

Hankkeen tavoitteena on laatia opetus- ja kulttuuriministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalojen yhteisille jatkuvaan oppimiseen liittyville käsitteille harmonisoidut määritelmät, jotta käsitteitä voidaan käyttää yhdenmukaisesti esimerkiksi arkkitehtuurityössä, säädösvalmistelussa ja palveluiden suunnittelussa. Sanastoon valitaan noin 60 käsitettä.

Sammandrag

Jatkuvan oppimisen sanastoprojekti on työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) ja opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) yhteinen sanastohanke.

Utgångspunkter

Jatkuvan oppimisen sanastoa on aloitettu tekemään vuonna 2020 tukemaan opetus- ja kulttuuriministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön yhteisestä jatkuvan oppimisen digitaalisten palveluiden kehittämistä. Kehittämisen taustalla on pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelman mukainen parlamentaarinen jatkuvan oppimisen uudistus.

Ytterligare uppgifter