Jatkuvan oppimisen uudistus

Parlamentaarinen jatkuvan oppimisen uudistus

OKM033:00/2019 Kehittäminen

Parlamentaarisella jatkuvan oppimisen uudistuksella vastataan läpi elämän jatkuvaan tarpeeseen kehittää ja uudistaa omaa osaamista. Uudistuksessa edistetään työelämässä tapahtuvaa oppimista, luodaan jatkuvan oppimisen palvelujärjestelmä ja lisätään osallistumisen tasa-arvoa parantamalla palvelujen saavutettavuutta.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OKM033:00/2019

Asianumerot 35/040/2019 , VN/2994/2020

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimikausi/aikataulu 21.8.2019 – 31.3.2023

Asettamispäivä 21.8.2019

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Luottamuksen ja tasa-arvoisten työmarkkinoiden Suomi

Tavoite Osaamisesta turvaa työn murrokseen

Keino Laaditaan esitys jatkuvan oppimisen työelämälähtöiseksi malliksi

Strategiset kokonaisuudet Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden Suomi

Tavoite Koulutus- ja osaamistaso nousevat kaikilla koulutusasteilla, oppimiserot kaventuvat ja koulutuksellinen tasa-arvo lisääntyy

Keino Toteutetaan parlamentaarinen jatkuvan oppimisen uudistus

Tavoitteet ja tuotokset

Tavoitteena on jatkuvan oppimisen järjestelmän uudistaminen vastaamaan tulevaisuuden tarpeita. Parlamentaarisessa valmistelussa on linjattu uudistuksen visio ja tavoitteet sekä tärkeimmät kehittämistoimet jatkuvan oppimisen eri osa-alueilla. Jatkuvan oppimisen uudistuksen visio on, että kaikilla on merkityksellisen elämän edellyttämät tiedot, taidot ja osaaminen, että jokainen kehittää osaamistaan työuran aikana ja että osaaminen uudistaa työelämää ja työelämä osaamista.
Jatkuvalle oppimiselle on määritelty visioon pohjautuvat, säännöllisesti seurattavat tavoitteet sekä vuosittain seurattavat indikaattorit.

Tiivistelmä

Parlamentaarisella jatkuvan oppimisen uudistuksella vastataan läpi elämän jatkuvaan tarpeeseen kehittää ja uudistaa omaa osaamista. Uudistuksessa edistetään työelämässä tapahtuvaa oppimista, luodaan jatkuvan oppimisen palvelujärjestelmä ja lisätään osallistumisen tasa-arvoa parantamalla palvelujen saavutettavuutta.

Lähtökohdat

Työllisyyden edistäminen edellyttää vahvaa panostusta koulutukseen ja osaamiseen. Muuttuvan työelämän vaatimukset lisäävät oman osaamisen päivittämisen ja jatkuvan oppimisen tarvetta. Erityisenä haasteena on, että koulutusta eniten tarvitsevat osallistuvat siihen vähiten.

Lisätietoja

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.