Jatkuvan oppimisen sanastotyö 2021–2022

OKM003:00/2022 Kehittäminen

Jatkuvan oppimisen sanastoprojekti on työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) ja opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) yhteinen sanastohanke.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OKM003:00/2022

Asianumerot VN/32564/2021

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimikausi/aikataulu 27.8.2020 – 31.12.2022

Asettamispäivä 27.8.2020

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden Suomi

Tavoite Koulutus- ja osaamistaso nousevat kaikilla koulutusasteilla, oppimiserot kaventuvat ja koulutuksellinen tasa-arvo lisääntyy

Keino Toimeenpannaan jatkuvan oppimisen parlamentaarinen uudistus

Yhteyshenkilö
Tero Huttunen, Kehittämispäällikkö
puh. +358 295 330 219
[email protected]

Yhteyshenkilö
Pauliina Kupila, Projektipäällikkö
puh. +358 295 330 488
[email protected]

Yhteyshenkilö
Tomi Kytölä, Erityisasiantuntija
puh. +358 295 330 293
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeen tavoitteena on laatia opetus- ja kulttuuriministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalojen yhteisille jatkuvaan oppimiseen liittyville käsitteille harmonisoidut määritelmät, jotta käsitteitä voidaan käyttää yhdenmukaisesti esimerkiksi arkkitehtuurityössä, säädösvalmistelussa ja palveluiden suunnittelussa. Sanastoon valitaan noin 60 käsitettä.

Tiivistelmä

Jatkuvan oppimisen sanastoprojekti on työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) ja opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) yhteinen sanastohanke.

Lähtökohdat

Jatkuvan oppimisen sanastoa on aloitettu tekemään vuonna 2020 tukemaan opetus- ja kulttuuriministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön yhteisestä jatkuvan oppimisen digitaalisten palveluiden kehittämistä. Kehittämisen taustalla on pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelman mukainen parlamentaarinen jatkuvan oppimisen uudistus.

Lisätietoja