Moskva

Sari Eriksson

Sari Eriksson har börjat på Finlands ambassad i Moskva i början av september 2019. Innan dess arbetade Sari som forskare och satte sig in i förändringarna inom Rysslands högskole- och forskningspolitik. De senaste tio åren har hon bott och arbetat utomlands (i Uzbekistan, Polen och Ryssland), vilket bidragit till hennes förståelse för det slags finländskt kunnande som är av intresse ute i världen. I slutet av december 2019 doktorerade Sari i pedagogik vid Helsingfors universitet. Ämnet för hennes doktorsavhandling var förändringen i högskoleväsendet i de postsocialistiska länderna. Hon deltar ivrigt i arbetet inom Team Finland Knowledge, och bidrar därmed till att underlätta exporten av finländskt kunnande till Ryssland.

Ryssland satsar på högre utbildning och konkurrenskraft

Ryssland är vår stora granne, och har ett rätt heltäckande och mångsidigt högskolesystem. För närvarande finns där 766 högskolor. Det finns sektorsvisa högskolor med massundervisning, regionala flaggskeppsuniversitet och nationella forskningsuniversitet. Dessutom finns det två toppuniversitet på nationell nivå: Moskvas statliga universitet (nr 87 på Shanghais rankningslista) och S:t Petersburgs statliga universitet.

På Sovjetunionens tid byggde man upp ett starkt utbildningssystem, och effekterna av detta syns fortfarande inom naturvetenskap, medicin samt rymdforskning och aerodynamik, där nivån håller en hög klass. I Ryssland erkänner man den högre utbildningens och vetenskapens betydelse för utvecklingen av det nuvarande samhället. Ryssland vill fokusera på att utveckla den högre utbildningen med hjälp av nationella vetenskaps- och utbildningsprogram samt höja landets konkurrenskraft genom att satsa på utbildning och vetenskap. Det nationella vetenskapsprogrammets centrala målsättning är att lyfta upp Ryssland till ett av världens fem länder i topp inom forskning och utveckling, slå vakt om arbetsplatsernas attraktivitet inom respektive vetenskapsområde samt ökad finansiering för inhemsk forskning och utveckling. Bakgrunden till det nationella vetenskapsprogrammet är hjärnflykten och det låga antalet innovationer.

De ryska högskolorna inser betydelsen av internationellt samarbete för att nå de egna målen. Rysslands vetenskaps- och högskoleministeriums mål är att fördubbla antalet utländska studerande fram till år 2024. Satsningarna visar sig särskilt i investeringar i modernisering och infrastruktur inom den högre utbildningen.

 

Finland och Ryssland – samarbeten och partnerskap

Finland och Ryssland står varandra nära. Enligt en undersökning utrikesministeriets låtit utföra svarade hela 71 av de ryska respondenterna att de förhåller sig positivt till Finland. Ryssland har traditionellt varit och är fortfarande en viktig handelspartner för Finland.

Finländsk utbildning och kompetens värderas högt i Ryssland, där över 63 procent av befolkningen har högskolexamen (OECD) Education at a Glance 2019). Vid de finländska högskolorna har ryssarna i flera års tid utgjort en av de största grupperna bland utländska studerande. Ryska doktorander värderas högt inom vårt lands högskolor och akademiska forskning. Finländska forskare har ett nära samarbete med sina ryska motparter, särskilt inom naturvetenskaplig forskning.

När det gäller utvecklingen av lärarnas arbete, planeringen av utbildning och nya arrangemang ifråga om lärmiljöer har finländarna specialkompetens som väcker intresse även i Ryssland. Man lyssnar gärna på finländare och värdesätter deras kunnande också mer allmänt i Ryssland. Till exempel vårt kunnande ifråga om avfallshantering väcker intresse i Ryssland, eftersom Finland inte bara har tekniskt kunnande, utan också know-how för helhetslösningar ifråga om hur man bygger upp värdekedjor. De finländska högskolornas allt aktivare roll, inte bara ifråga om miljöfostran, utan också som utbildare på olika specialområden inom avfallshantering skulle stödja de finländska aktörernas exportmål i Ryssland och samtidigt öppna upp nya möjligheter till utbildningsexport.

Moskva (Ryssland)

Sari Eriksson, Specialsakkunnig 
utrikesministeriet, Edustustot, Moskovan-suurlähetystö (MOS), Taloussuhteiden yksikkö