Hoppa till innehåll

Allmänna understöd för religionssamfunds verksamhet

Avustus

Detta understöd är avsett för att stödja religionssamfunds verksamhet. Bidragen beviljas i form av allmänt statsunderstöd.

Bidrag beviljas dock inte till religionssamfund som verkar i form av föreningar, och inte heller till lokala samfund som ingår i registrerade religionssamfund.  

Ansökningstiden börjar 7.2.2024 och ansökningstiden går ut 28.3.2024 kl. 16.15.

Undervisnings- och kulturministeriet kan använda totalt 524 000 euro.

Avsikten är att fatta besluten i maj 2024. De sökande får skriftligt besked om beslutet.

Lagrum som tillämpas på understödet: Statsunderstödslagen (688/2001).

Sök nu

Ansökningstid 2024
7.2.2024 - 28.3.2024 16:15

Ytterligare information

Regeringsrådet Hanna Kiiskinen 
tel. 0295 330 086
[email protected]

 

Stöd i tekniska frågor som gäller e-tjänsten kan begäras på adressen [email protected].

Se även undervisnings- och kulturministeriets guide om ansökan om, användning av och tillsyn över användningen av statsunderstöd.