Hoppa till innehåll

Vissa allmänna understöd och specialunderstöd som beviljas för i stadsbudgeten för 2023 specificerade ändamål (konst- och kulturområdet)

Avustus

Understöden är avsedda för de ändamål som anges nedan och som specificeras i statsbudgeten för 2023.

Understöd beviljas i form av allmänt understöd för följande ändamål:

- för Rajaton taide ry:s verksamhet
- till Fritänkarnas Förbund rf för verksamhet för främjande av religions- och trosfrihet

Understöd beviljas i form av specialunderstöd för följande ändamål:

- till programmet för stödjande av föreställningar och gästspel inom scenkonsten
- till planering av investeringsprojekt för museet erä- ja kulttuurimuseo 
- till projektet Europas kulturhuvudstad 2026
- till G Song Lab för att ordna konstverksamhet med låg tröskel  
- för arrangemangen kring jubileumsåret 2023 för evenemanget Koko Kunta Rokkaa Suomussalmi 
- för stöd till kulturcentret Villa Karos verksamhet   
- för att fortsätta programmet En läsgåva till barnet 
- till Pääkanta-stiftelsen för att restaurera scenen för kulturverksamhet i Kerimäki
- till Saimaan virkistysalueyhdistys ry för att restaurera den skyddade villan Piispan huvila 
 - för reparationsunderstöd för föreningshus, ministeriet har delegerat behandlingen av dessa till Finlands Hembygdsförbund 
- till centret Muisti för krig och fred rf för utveckling av utställningsverksamhet 
- för att restaurera Krigsskadeståndsfartyget Vega  
- till Förbundet för barnkulturcenter i Finland rf för kulturfostran för barn 
- till Suomen sanataideopetuksen seura ry 
- för verksamheten Konsttestarna  
- för planering av ombyggnaden av Tampereen teatteri 
- för att starta Textens hus 
- till Tuglas-seura ry för att främja samarbetet mellan Finland och Estland
- till sammanslutningar som äger allmännyttiga samlingslokaler för ökade energikostnader samt till Finlands Hembygdsförbund rf för kostnader för behandling av understöd

Understöd kan sökas av sammanslutningar och stiftelser med rättskapacitet. Privatpersoner kan inte beviljas understöd.

Ansökningstiden börjar den 25 januari 2023 klo. 10.00 och går ut den 17 mars 2023 kl. 16.15. 

Undervisnings- och kulturministeriet kan använda totalt ca 8 240 000 euro för understöden.  Avsikten är att besluten ska fattas före utgången av mars. De sökande får skriftligt besked om beslutet.

På understöden tillämpas följande lagstiftning: Statsunderstödslagen (688/2001)

Kultur Kyrkliga ärenden

Ytterligare information

Inspektör Tuula Maijala, tfn. 0295 330 212, [email protected]

I tekniska frågor gällande ärendehanteringstjänsten kontakta: [email protected]

Se också undervisnings- och kulturministeriets guide för ansökan om, användning och tillsyn
av användningen av statsunderstöd: https://okm.fi/sv/understod