Hoppa till innehåll

Vissa allmänna understöd och projektunderstöd som beviljas för i stadsbudgeten för 2024 specificerade ändamål

Avustus

Understöden är avsedda för de ändamål som anges nedan och som specificeras i statsbudgeten för 2024.

Understöd beviljas i form av allmänt understöd för följande ändamål:

-    till Livets mars fr
-    till Holokaustin uhrien muisto ry
-    till Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys ry
-    till Finlands Evangelisk-lutherska Folkmission rf
-    till RESA-forumet rf
-    till Suomen Pelastusarmeijan säätiö sr
-    till Iso Kirja ry
-    till Suomalaisuuden liitto
-    till centret Muisti för krig och fred rf
-    till informationscentralen Finnish Design Info
-    till Suomen Seuratanssiliitto SUSEL ry
-    till Pansarmuseet i Parola
-    till Suomen Ilmavoimamuseo
-    till Jyväskylän Sinfoniaorkesteri
-    till Klockriketeatern, Turnénätverk för scenkonst
-    till Cirko - Centrumet för nycirkus rf
-    till Rauhanturvaamisen ja veteraanityön perinnekeskus ry
-    till Finlands Jägarmuseum
-    till Salpalinja-museo
-    till Sallan sota- ja jälleenrakennusajan museo
-    till Raatteen Portin talvisotamuseo
-    till Marsalkka Mannerheimin Metsästysmaja ry för museiverksamhet
-    till Kuhmon Talvisotamuseo
-    till Infanterimuseet
-    till Ilmajoki musikfestspel
-    till Ukrainalaisten yhdistys Suomessa ry
-    till Hangö museum
-    till Finland-Israel Föreningarnas Förbund rf
-    till Hämeen Reserviläissoittokunta

Understöd beviljas i form av projektunderstöd för följande ändamål:

-    till Finlands filmstiftelse för anskaffning av utrustning till biografer i små och medelstora orter
-    för ombyggnad av en bränd lagerbyggnad i Valamo
-    till Minna Canthin Talo ry, för ombyggnad av Kanttila
-    till Lurens sommarteater, byggande av läktare
-    för reparation av fartyget Jacobstads Wapen
-    till Syrjä Seura ry, för utveckling av verksamheten vid Aino Kallaksen talo
-    till Riuttala allmogemuseum, för reparation av tak
-    till Kuopion Musiikinystäväin Yhdistys ry för ordnande av violintävlingen i Kuopio
-    till Jokiosten Museorautatie ry, för restaurering av smalspårslok LWR 6
-    till Ingå kulturförening för kulturcenterprojektet

Understöd kan sökas av sammanslutningar och stiftelser med rättskapacitet. Privatpersoner kan inte beviljas understöd.

Ansökningstiden börjar den 25 januari 2024 och går ut den 14 mars 2024 kl. 16.15. 

Undervisnings- och kulturministeriet kan använda totalt ca 4 220 000 euro för understöden.  Avsikten är att besluten ska fattas före utgången av mars. De sökande får skriftligt besked om beslutet.

På understöden tillämpas följande lagstiftning: Statsunderstödslagen (688/2001)

Kultur Kyrkliga ärenden

Ytterligare information

Inspektör Tuula Maijala, tfn. 0295 330 212, [email protected]

I tekniska frågor gällande ärendehanteringstjänsten kontakta: [email protected]

Se också undervisnings- och kulturministeriets guide för ansökan om, användning och tillsyn
av användningen av statsunderstöd: https://okm.fi/sv/understod