Hoppa till innehåll

Vissa allmänna understöd och projektunderstöd som beviljas för i stadsbudgeten för 2024 specificerade ändamål

Avustus

Understöden är avsedda för de ändamål som anges nedan och som specificeras i statsbudgeten för 2024.

Understöd beviljas i form av allmänt understöd för följande ändamål:

-    till Livets mars fr
-    till Holokaustin uhrien muisto ry
-    till Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys ry
-    till Finlands Evangelisk-lutherska Folkmission rf
-    till RESA-forumet rf
-    till Suomen Pelastusarmeijan säätiö sr
-    till Iso Kirja ry
-    till Suomalaisuuden liitto
-    till centret Muisti för krig och fred rf
-    till informationscentralen Finnish Design Info
-    till Suomen Seuratanssiliitto SUSEL ry
-    till Pansarmuseet i Parola
-    till Suomen Ilmavoimamuseo
-    till Jyväskylän Sinfoniaorkesteri
-    till Klockriketeatern, Turnénätverk för scenkonst
-    till Cirko - Centrumet för nycirkus rf
-    till Rauhanturvaamisen ja veteraanityön perinnekeskus ry
-    till Finlands Jägarmuseum
-    till Salpalinja-museo
-    till Sallan sota- ja jälleenrakennusajan museo
-    till Raatteen Portin talvisotamuseo
-    till Marsalkka Mannerheimin Metsästysmaja ry för museiverksamhet
-    till Kuhmon Talvisotamuseo
-    till Infanterimuseet
-    till Ilmajoki musikfestspel
-    till Ukrainalaisten yhdistys Suomessa ry
-    till Hangö museum
-    till Finland-Israel Föreningarnas Förbund rf
-    till Hämeen Reserviläissoittokunta

Understöd beviljas i form av projektunderstöd för följande ändamål:

-    till Finlands filmstiftelse för anskaffning av utrustning till biografer i små och medelstora orter
-    för ombyggnad av en bränd lagerbyggnad i Valamo
-    till Minna Canthin Talo ry, för ombyggnad av Kanttila
-    till Lurens sommarteater, byggande av läktare
-    för reparation av fartyget Jacobstads Wapen
-    till Syrjä Seura ry, för utveckling av verksamheten vid Aino Kallaksen talo
-    till Riuttala allmogemuseum, för reparation av tak
-    till Kuopion Musiikinystäväin Yhdistys ry för ordnande av violintävlingen i Kuopio
-    till Jokiosten Museorautatie ry, för restaurering av smalspårslok LWR 6
-    till Ingå kulturförening för kulturcenterprojektet

Understöd kan sökas av sammanslutningar och stiftelser med rättskapacitet. Privatpersoner kan inte beviljas understöd.

Ansökningstiden börjar den 25 januari 2024 och går ut den 7 mars 2024 kl. 16.15. 

Undervisnings- och kulturministeriet kan använda totalt ca 4 220 000 euro för understöden.  Avsikten är att besluten ska fattas före utgången av mars. De sökande får skriftligt besked om beslutet.

På understöden tillämpas följande lagstiftning: Statsunderstödslagen (688/2001)

Sök nu

Ansökningstid för 2024
25.1.2024 10:00 - 7.3.2024 16:15
Kultur Kyrkliga ärenden

Ytterligare information

Inspektör Tuula Maijala, tfn. 0295 330 212, [email protected]

I tekniska frågor gällande ärendehanteringstjänsten kontakta: [email protected]

Se också undervisnings- och kulturministeriets guide för ansökan om, användning och tillsyn
av användningen av statsunderstöd: https://okm.fi/sv/understod