Hoppa till innehåll

Vissa allmänna understöd och specialunderstöd som beviljas för i stadsbudgeten för 2022 specificerade ändamål (konst- och kulturområdet samt kyrkliga ärenden)

Avustus

Understöden är avsedda för de ändamål som anges nedan och som specificeras i statsbudgeten för 2022.

Understöd beviljas i form av allmänt understöd för följande ändamål:

- för förbättring av säkerheten för den Judiska Församlingen i Helsingfors
- till Fritänkarnas Förbund rf för verksamhet för främjande av religions- och trosfrihet
- för verksamheten under Samuelin Poloneesis 50-årsjubileum
- för verksamheten under Työväen Musiikkitapahtumas 50-årsjubileum

Understöd beviljas i form av specialunderstöd för följande ändamål:

- till projektet Europas kulturhuvudstad 2026
- för utveckling av Lintula kloster
- för Konsttestarna-verksamhet
- för underhåll av Barnboksinstitutets portal Lukemo och kommunikation
- för fortsättning av programmet En läsgåva till barnet
- för utveckling av en utställning i Yläneen Luontokapinetti och för en 20-årsjubileumsutställning
- för att restaurera Krigsskadeståndsfartyget Vega
- till Kemijoen kulttuurituki ry för produktion av Karvalakkiooppera
- för reparationsunderstöd för föreningshus, ministeriet har delegerat behandlingen av dessa till Finlands Hembygdsförbund
- för att restaurera en kulturhistoriskt värdefull hängbro i trä i Autioranta i Haapajärvi
- för iståndsättning av industrihistoriskt värdefulla byggnader i glasbyn i Notsjö
- för utvecklande av en klimatneutral turnémodell för Suomen Jazzliitto 
- till Women in Film and Television Finland (WIFT) rf för utveckling av jämställdheten mellan könen inom den audiovisuella sektorn
- för förnyande av utställningen om motorisering vid lantbruksmuseet Sarka i Loimaa
- för iståndsättning av Riuttala allmogemuseum i Kuopio
- till Centret för krig och fred Muisti rf för utveckling av vetenskapskommunikation och ett utställningshanteringssystem som betjänar museibranschen
- till Etelä-Pohjanmaan Lottaperinne ry för ordnande av arkiv
- för utveckling av verksamheten vid Sauvon Elävän Kulttuurin Seura ry (SELKU)

Understöd kan sökas av sammanslutningar och stiftelser med rättskapacitet. Privatpersoner kan inte beviljas understöd.

Ansökningstiden börjar den 25 januari 2022 och går ut den 22 mars 2022 kl. 16.15. 

Undervisnings- och kulturministeriet kan använda totalt ca 4 585 000 euro för understöden.  Avsikten är att besluten ska fattas före utgången av mars. De sökande får skriftligt besked om beslutet.

På understöden tillämpas följande lagstiftning: Statsunderstödslagen (688/2001)

Kultur Kyrkliga ärenden

Ytterligare information

Päivi Salonen (kulturarv)
Mari Karikoski (musik)
Leena Aaltonen (litteratur)
Iina Berden (barnskultur)
Tiina Eerikäinen (investeringsprojekt)
Mari Karikoski (performativ konst: musik)
Hanna Kiiskinen (kyrkliga ärenden)
Laura Mäkelä (audiovisuella kultur)
Päivi Salonen (kulturarv)
Katri Santtila (performativ konst: teater, dans, cirkus) 

E-postadresserna har formatet [email protected]

I tekniska frågor gällande ärendehanteringstjänsten kontakta: [email protected]

Se också undervisnings- och kulturministeriets guide för ansökan om, användning och tillsyn
av användningen av statsunderstöd: https://okm.fi/sv/understod