Hoppa till innehåll

Understöd för främjande av dialogen mellan religioner

Avustus

Understöden är avsedda för att främja dialog mellan religioner.

Understöd kan beviljas

  1. som allmänt understöd till organisationer vars syfte är att främja och bedriva dialogen mellan religioner och vars verksamhet är betydande på riksnivå, samt

  2. som specialunderstöd till projekt som främjar dialogen mellan religioner.

Understöd kan sökas endast av sammanslutningar eller stiftelser med rättsförmåga. Sökanden kan inte vara en privatperson eller en oregistrerad grupp.

Ansökningstiden börjar 22.3.2024 och ansökningstiden går ut 18.4.2024 kl. 16.15.

Undervisnings- och kulturministeriet kan använda totalt 80 000 euro.

Avsikten är att fatta före utgången av maj 2024. De sökande får skriftligt besked om beslutet.

Lagrum som tillämpas på understöden: Statsunderstödslagen (688/2001)

 

Kyrkliga ärenden

Ytterligare information

Regeringsrådet Hanna Kiiskinen
tel. 0295 330 086
[email protected]

Stöd i tekniska frågor som gäller e-tjänsten kan begäras på adressen [email protected]

Se även undervisnings- och kulturministeriets guide om ansökan om, användning av och tillsyn över användningen av statsunderstöd.