Kirkollisasiat

Kirkollisasioista vastaa valtionhallinnossa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Ministeriö esittelee tai valmistelee mm. kirkkoa, uskonnonvapautta ja hautaustoimea koskevat lakiehdotukset eduskunnan päätettäväksi, osoittaa valtionrahoituksen kirkolle sen lakisääteisten tehtävien hoitamiseksi sekä myöntää avustuksia rekisteröidyille uskonnollisille yhdyskunnille. Ministeriö myös edustaa valtiovaltaa evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokouksessa.

Ministeriön tavoitteena on turvata uskonnonvapauden toteutuminen ja edistää mahdollisuuksia uskontojen tunnustamiseen ja harjoittamiseen.

 • Uskonnonvapaus »

  Uskonnonvapaus takaa oikeuden tunnustaa ja harjoittaa uskontoa, ilmaista vakaumus ja kuulua tai olla kuulumatta uskonnolliseen yhdyskuntaan.

 • Uskonnolliset yhdyskunnat »

  Uskonnollisia yhdyskuntia ovat evankelis-luterilainen kirkko, ortodoksinen kirkko sekä uskonnonvapauslaissa säädetyllä tavalla rekisteröidyt uskonnolliset yhdyskunnat.

 • Hautaustoimi »

  Ministeriö valmistelee hautaustoimea koskevan lainsäädännön. Yleisten hautausmaiden ylläpito on kirkon lakisääteinen tehtävä.

 • Lainsäädäntö »

  Ministeriö esittelee mm. kirkkoa, uskonnonvapautta ja hautaustoimea koskevat lakiehdotukset. Sivulle on koottu linkit keskeisiin lakeihin.

 • Rahoitus »

  Määrärahat osoitetaan korvauksiin kirkolle sen laissa määrättyjen tehtävien hoitamisesta ja uskonnollisten yhdyskuntien avustuksiin.