Kirkollisasiat

Kirkollisasioista vastaa valtionhallinnossa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Ministeriö esittelee tai valmistelee mm. kirkkoa, uskonnonvapautta ja hautaustoimea koskevat lakiehdotukset eduskunnan päätettäväksi, osoittaa valtionrahoituksen kirkolle sen lakisääteisten tehtävien hoitamiseksi sekä myöntää avustuksia rekisteröidyille uskonnollisille yhdyskunnille. Ministeriö myös edustaa valtiovaltaa evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokouksessa.

Ministeriön tavoitteena on turvata uskonnonvapauden toteutuminen ja edistää mahdollisuuksia uskontojen tunnustamiseen ja harjoittamiseen.