Euroopan kulttuuripääkaupunki 2026

Vuoden 2026 Euroopan kulttuuripääkaupungiksi on valittu Oulu. Vuoden 2026 toinen kulttuuripääkaupunki valtaan Slovakiasta. Euroopan kulttuuripääkaupunki -tapahtuma (European Capitals of Culture, ECOC) on tunnetuimpia Euroopan unionin toimia. Kulttuuripääkaupungit saavat tukea EU:n Luova Eurooppa -ohjelmasta.

Loppukilpailussa olivat Suomesta mukana Tampere, Oulu ja Savonlinna, jotka kaikki pääsivät jatkoon kilpailun ensimmäisestä vaiheesta. Valinnan teki eurooppalainen asiantuntijaraati. 

Raadin ensimmäinen kokous järjestettiin kesällä 2020. Raadin suositus oli, että kaikki kolme kaupunkia jatkavat toiselle ja ratkaisevalle kierrokselle. Lopullisella kierroksella 2021 raati suositteli valinnaksi Oulua. Valinnan tehneen raadin työ jatkuu valitun kulttuuripääkaupungin tukena ja neuvonantajana aina vuoteen 2026 asti.

Opetus-ja kulttuuriministeriö (OKM) julkaisee verkossa asiantuntijaraadin (European Capital of Culture Expert Panel)  laatiman yleisen arviointiraportin. Raportti tullaan käännetään ja julkaistaan myös suomeksi ja ruotsiksi.  

Aineistoja ja ohjeita

Ehdokaskaupunkien hakukirjat

Valintamenettelyn seuraavista vaiheista on tarkemmat tiedot hakemuspyynnössä ja menettelyohjeessa:

Muuta aineistoa: 

Huom: Suomen- ja ruotsinkielisillä käännöksillä ei ole virallista statusta, vaan ne on tarkoitettu hakuprosessin tueksi ja lisätiedoksi. Virallinen ohjeistus englanniksi.

Euroopan kulttuuripääkaupunki -tapahtuma

Euroopan kulttuuripääkaupunki -tapahtuma tuo esiin kaupunkien merkitystä kulttuurielämän keskuksina. Tittelin saanut kaupunki saa mahdollisuuden kehittyä kulttuurisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti. 

Kulttuuripääkaupungit korostavat Euroopan kulttuurien rikkautta ja monimuotoisuutta sekä eurooppalaisten yhteisiä kulttuuripiirteitä. Lisäksi tapahtuma edistää kulttuurin vaikutusta kaupunkien kehittämisessä.

Tapahtuma tarjoaa kaupungille mahdollisuuden uudistua, näyttäytyä uudella tavalla omille asukkailleen, nostaa kaupungin kansainvälistä profiilia, antaa uutta energiaa kaupungin kulttuurielämälle ja vahvistaa matkailua.

Suomi saa kulttuuripääkaupunki-isännyyden vuonna 2026 kolmatta kertaa. Vuoden 2026 kulttuuripääkaupunkina toimii Oulu. Helsinki oli yksi yhdeksästä vuoden 2000 kulttuuripääkaupungeista ja Turku vuoden 2011 kulttuuripääkaupunki yhdessä Tallinnan kanssa.

Vuodesta 2007 lähtien Euroopan kulttuuripääkaupunkeja on valittu kaksi kullekin vuodelle. Vuodesta 2021 eteenpäin kulttuuripääkaupunkeja on joka kolmas vuosi kolme, joista yksi on ehdokasmaa EU:n ulkopuolelta.

Kulttuuripääkaupungeista säädetään Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksessä N:o 445/2014/EU. Suomi toteuttaa päätöstä ensimmäistä kertaa vuoden 2026 kulttuuripääkaupungin kohdalla, koska vuoden 2011 kulttuuripääkaupungin valintamenettely perustui nykyistä päätöstä edeltäneeseen EU-päätökseen.

Lisätietoa Euroopan kulttuuripääkaupunki -valinnasta Slovakiassa:

Gabriela Madrová
Koordinaattori, Euroopan kulttuuripääkaupunki – Slovakia 2026
Slovakian tasavallan kulttuuriministeriö
+421 2 2084 2314, [email protected]

Lisätietoja

Iina Berden, neuvotteleva virkamies 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) 0295330069