Hoppa till innehåll

Tre städer kandiderar för att bli Europeisk kulturhuvudstad 2026

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 16.6.2020 15.14
Pressmeddelande

I Finland ansöker Tammerfors, Uleåborg och Nyslott om att utses till Europeisk kulturhuvudstad 2026. Juryn sammanträder 23 –24.6. i Helsingfors. Juryn ska höra städernas planer och besluta vilka städer som ska delta i den andra och avgörande omgången.

Ansökningar bedöms av en jury med 12 medlemmar som består av oberoende europeiska experter inom konst och kultur. Juryns finländska medlemmar är FT Riitta Vanhatalo och FM Kai Amberla. Övriga medlemmar är Sylvia Amann, Jelle Burggraaff, Cristina Farinha, Paulina Florjanowicz, Beatriz Garcia, Dessislava Gavrilova, Alin Nica, Pierre Sauvageot, Jiří Suchánek och Agnieszka Wlazel.

Därefter fortsätter processen med att juryn besöker städerna. Juryns sammanträder för andra gången sommaren 2021, då namnet på Europas kulturhuvudstad 2026 klarnar.

Namnet på de städer som har gått vidare till den andra omgången meddelas vid en presskonferens onsdagen den 24 juni kl. 14.00 på Helsingfors centralbibliotek Ode. I evenemanget deltar företrädare för undervisnings- och kulturministeriet, Europeiska kommissionen samt juryn.

På undervisnings- och kulturministeriets webbplats finns ett sammandrag av ansökningarna.

Europeisk kulturhuvudstad

Kulturhuvudstadsevenemanget är ett av de mest synliga inslagen i Europeiska unionens kulturverksamhet. Evenemanget lyfter fram kulturernas mångfald i Europa och framhäver deras gemensamma inslag samt stärker medbor­garnas känsla av att tillhöra ett gemensamt kulturområde,   De städer som utses till Europeisk kulturhuvudstad ska eftersträva att öka omfattningen och mångfalden av samt stärka den europeiska dimensionen i sitt kulturutbud och höja stadens internationella profil.

Mer information: konsultativa tjänstemannen Iina Berden, tfn 0295 330 069

Andra webbplatser

Europas kulturhuvudstad 2026