Hoppa till innehåll

Europeiska juryn som väljer kulturhuvudstad besöker sökande städer nästa vecka

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 20.5.2021 14.21 | Publicerad på svenska 21.5.2021 kl. 13.32
Pressmeddelande

Europas kulturhuvudstad 2026 väljs i Helsingfors i början av juni. I sluttävlingen deltar Tammerfors, Uleåborg och Nyslott, som alla gick vidare i den första omgången i tävlingen förra sommaren. Valet görs av en europeisk sakkunnigjury med nio medlemmar. Fem av medlemmarna besöker de sökande städerna nästa vecka.

Sakkunnigjuryn besöker Tammerfors 26.5, Uleåborg 27.5 och Nyslott 28.5. Varje stad har planerat ett sex timmars program för juryn under vilket staden presenterar höjdpunkterna i sin ansökan och kulturutbudet. Juryns besök sker huvudsakligen med tåg och övernattning i varje stad.

Från den europeiska juryn med oberoende sakkunniga deltar Kai Amberla (Finland), Beatriz Garcia (Storbritannien), Paulina Florjanowicz (Polen), Alin-Adrian Nica (Rumänien) och Riitta Vanhatalo (Finland). I besöket deltar dessutom representanter för Europeiska kommissionen och undervisnings- och kulturministeriet. 

– Vi är glada över att vi kan genomföra besöken och att så många som fem medlemmar i juryn kan bekanta sig med kandidatstäderna på ort och ställe. Under besöken får städernas ansökningar och planer ett ansikte och kompletteras med landskap och stämning, berättar konsultativa tjänstemannen Iina Berden.

Kulturhuvudstaden väljs den 2 juni

Det avgörande mötet ordnas i Helsingfors 31.5 –1.6.  I mötet deltar förutom jurymedlemmarna som deltagit i stadsbesöken även Jelle Burggraaff (Nederländerna), Dessislava Gavrilova (Bulgarien), Jorge Cerveira Pinto (Portugal) och Pierre Sauvageot (Frankrike) samt företrädare för Europeiska kommissionen och undervisnings- och kulturministeriet.

Bedömningen av ansökningarna grundar sig på EU-kriterier som omfattar kulturellt och konstnärligt innehåll, insatsernas art och mångfald, stadens kulturstrategi, planer för att utveckla kultursektorn och de kreativa branscherna, insatsernas omfattning och kvalitet, genomförandets trovärdighet, delaktighet samt projektets förvaltning.

Valet av kulturhuvudstad sker i två omgångar: i juni rekommenderade juryn att alla tre städer skulle fortsätta till andra omgången i tävlingen Europeisk kulturhuvudstad 2026. I sin halvtidsutvärdering önskade juryn att sökandena ska stärka den europeiska dimensionen i sina ansökningar. De sökande städerna har kompletterat och finslipat sina ansökningar utifrån juryns rekommendationer och presenterar dem för juryn i Musikhuset.

Evenemanget Europeisk kulturhuvudstad är en del av Europeiska unionens kulturverksamhet

Europeiska kulturhuvudstäder har utsetts sedan 1985 och de finansieras genom EU:s program Kreativa Europa.

Evenemanget syftar till att framhäva den kulturella mångfalden i Europa, öka kulturutbytet och stärka känslan av att höra till ett gemensamt kulturområde. Därtill stärker evenemanget kulturens betydelse i utvecklingen av städerna. Finansieringen av kulturhuvudstäderna består av finansiering från staden och dess samarbetsparter, kommissionen och staten.

Information om kulturhuvudstadsprojekten (på finska)
•    Tampere26 - Yhtä Eurooppaa
•    Oulu2026
•    Savonlinna Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026 - Saimaa-ilmiö

Information om valet av kulturhuvudstad

Mer information: konsultativ tjänsteman Iina Berden, tfn. 0295 330 069