Hoppa till innehåll

Öppen ansökan för städerna inleds i april
Europas kulturhuvudstad 2026 väljs från Finland

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 29.1.2019 10.20
Pressmeddelande

En av städerna i Finland får vara Europas kulturhuvudstad år 2026. Undervisnings- och kulturministeriet inleder ett ansökningsförfarande för städerna i april. Ansökningstiden går ut i maj 2020. En annan europeisk kulturhuvudstad för 2026 väljs från Slovakien.

Europas kulturhuvudstad är ett av Europeiska unionens mest kända projekt. Konceptet för fram städernas betydelse som centrum för kulturlivet. Kulturhuvudstadsårets program vittnar om konstens och kulturens rikedom samt om de europeiska kulturernas gemensamma drag. Den stad som väljs får en möjlighet att utveckla sin verksamhet kulturellt, socialt och ekonomiskt. Europas kulturhuvudstad väljs av ett europeiskt sakkunnigråd. Den officiella utnämningen görs av undervisnings- och kulturministeriet sommaren 2021.

- Det är fint att många städer redan visat intresse för kulturhuvudstadsevenemanget, säger minister Sampo Terho.

Enligt Terho ger även ansökningsskedet en möjlighet för staden att föra en bred kulturdebatt, presentera sina starka sidor och särdrag och berätta hur staden vill utvecklas kulturellt. – Med en lång ansökningstid, över ett år, vill vi ge olika stora städer en möjlighet att engagera sig och delta.

Nu väljs Europas kulturhuvudstad för tredje gången från Finland, tidigare har Helsingfors (år 2000) och Åbo (år 2011) haft den stora äran. I år är kulturhuvudstäderna Matera i Italien och Plovdiv i Bulgarien.

Ansökningstiden över ett år

Undervisnings- och kulturministeriet publicerar begäran om ansökningar i april 2019 och ordnar ett informationsmöte om ansökningsvillkoren. Ansökningstiden pågår till maj 2020. Ansökningarna bedöms av ett oberoende, europeiskt sakkunnigråd som består av 12 medlemmar. De sakkunniga väljs från kommissionens förteckning över oberoende sakkunniga inom konst- och kultursektorn. Finland utser två sakkunniga till rådet.

Urvalsförfarandet har två skeden: i juni 2020 väljer sakkunnigrådet de ansökningar som går vidare.  Därefter kan dessa städer komplettera sina ansökningar före rådets andra utvärdering våren 2021.

Sakkunnigrådet rekommenderar en stad som Europas kulturhuvudstad. Ministeriet utnämner denna stad till Europas kulturhuvudstad sommaren 2021.

Efter utnämningen följer sakkunnigrådet med stadens förberedelser och ger stöd och råd fram till att kulturhuvudstadsåret inleds.

Urvalsförfarandet grundar sig på EU-beslut

I Europaparlamentets och rådets beslut (Nr 445/2014/EU) föreskrivs om valet av Europas kulturhuvudstäder. Finland genomför nu beslutet för första gången eftersom urvalsförfarandet åren 2000 och 2011 grundade sig på ett tidigare EU-beslut. Den största skillnaden mellan förfarandena är att valet nu görs av ett europeiskt sakkunnigråd.

Bedömningen av ansökningarna grundar sig på kriterierna i ovan nämnda EU-beslut som omfattar bl.a. kulturellt och konstnärligt innehåll, insatsernas art och mångfald, stadens kulturstrategi, planer för att utveckla kultursektorn och de kreativa branscherna, insatsernas omfattning och kvalitet, genomförandets trovärdighet, delaktighet samt projektets förvaltning.

Finansieringen av kulturhuvudstadsevenemanget består av finansiering från staden och dess samarbetsparter (eventuella närliggande städer, företag och sammanslutningar), kommissionen och staten. Beslut om den statliga finansieringens belopp har ännu inte fattats. Till den utnämnda staden beviljar kommissionen priset Melina Mercouri, som uppgår till 1,5 miljoner euro. Därtill kan kulturevenemang och -projekt som grundar sig på europeiskt samarbete och ingår i kulturhuvudstadsåret söka stöd från EU-programmet Kreativa Europa.

Mer information: konsultativ tjänsteman Iina Berden, UKM, tfn 02953 30069

På andra webbplatser