Brainstorming om framtiden för andra stadiets utbildning

28.9.2023 11.27
UKM
Undervisnings- och kulturministeriet har kört igång en Brainstorming på webben för att utveckla gymnasie- och yrkesutbildningen. Brainstormingen är producerad av Fountain Park. Alla frågor baserar sig på regeringsprogrammet.

60 miljoner euro utlyses för anordnande av småbarnspedagogik för barn som kommit från otrygga förhållanden för 2023

21.9.2023 12.18
UKM
Undervisnings- och kulturministeriet utlyser statsunderstöd till kommunerna till ett belopp av 60 miljoner euro för kostnaderna för att ordna småbarnspedagogik för barn utan hemkommun som kommit från otrygga förhållanden. Med understödet kan ersättning betalas för de kostnader som uppkommit under perioden 1.1–31.12.2023. Ansökningstiden går ut den 31 oktober 2023.

Statens ungdomsråd och utvärderings- och understödskommissionen tillsattes

13.9.2023 13.56
UKM
Statsrådet har tillsatt statens ungdomsråd samt utvärderings- och understödskommissionen för ungdomsarbete. Verksamhetsperioderna på fyra år inleds för bägge den 14 september 2023.

Orpos regering har förhandlat om budgeten: Nu styrs Finland in på rätt spår mot en hållbar tillväxt

19.9.2023 21.19
ANM FM FSM IM JM JSM KM MM SHM SRK UKM UM
Sari Essayah, Riikka Purra, Petteri Orpo ja Anna-Maja Henriksson
Statsminister Petteri Orpos regering har vid sina första budgetförhandlingar fattat beslut som ska styra in Finland på rätt spår mot en hållbar tillväxt. Regeringen inleder strukturella reformer för att sätta fart på sysselsättningen och tillväxten, vars positiva inverkan på den offentliga ekonomin kommer att synas under de närmaste åren. Regeringen fattade också beslut om anpassningsåtgärder.

Kommunerna kan ansöka om jämställdhetspriser för idrott och motion år 2023

15.9.2023 8.52
UKM
Undervisnings- och kulturministeriet delar vartannat år ut Piikkarit-priset för främjande av jämställdhet mellan könen och Jämlikhetspriset för motion och idrott för främjande av likabehandling inom motion och idrott. År 2023 beviljas Piikkarit-priset för kommunernas arbete för att främja jämställdheten mellan könen inom motion och idrott. Ansökningstiden går ut den 29 september 2023. Priset delas ut av idrotts- och ungdomsminister Sandra Bergqvist i Helsingfors i slutet av november.

Utredning om genomslaget hos Finlands kulturinstitut är klar

8.9.2023 12.32
UKM
Undervisnings- och kulturministeriet har låtit göra en utredning om effekterna av verksamheten vid Finlands kulturinstitut i utlandet och vid Hanaholmens kulturcentrum för Sverige och Finland. I utredningen undersöks hur kulturinstituten och de organisationer som driver dem själva ser på verksamhetens genomslag. Utredningen genomfördes av Miltton Oy.
Undervisnings- och kulturministeriet

Undervisnings- och kulturministeriet

Undervisnings- och kulturministeriet (UKM) svarar som en del av statsrådet för utbildnings-, forsknings-, kultur-, idrotts- och ungdomspolitiken.

Bekanta dig med ministeriet

Myndigheter inom förvaltningsområdet

Myndigheter inom förvaltningsområdet

Aktörer inom ministeriets förvaltningsområde är bl.a. Utbildningsstyrelsen, Finlands Akademi, arkivverket och Centret för konstfrämjande

Bekanta dig med förvaltningsområdet

Ministrarna

Anna-Maja Henriksson
Anna-Maja Henriksson
Undervisningsminister
Sari Multala
Sari Multala
Forsknings- och kulturminister
Sandra Bergqvist
Sandra Bergqvist
Idrotts- och ungdomsminister