Regionala diskussionsmöten om utvecklingen av gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen

8.5.2023 11.00
UKM
Kuva: Juha Ojanen
Undervisnings- och kulturministeriet ordnar i maj 2023 tre regionala diskussionsmöten för att främja dialogen mellan anordnare av gymnasieutbildning och yrkesutbildning samt ministeriet. Efter diskussionerna är avsikten att bedöma om modellen med regionala diskussionsmöten ska fortsätta tillämpas som etablerad praxis i framtiden i utvecklingen av utbildningen på andra stadiet.

Förtydliganden och tekniska förbättringar föreslås i lagen om bildprogram

28.4.2023 9.35
UKM
En arbetsgrupp har utrett revideringen av lagen om bildprogram och föreslår förtydliganden och tekniska förbättringar i fråga om begripligheten i lagen om bildprogram. Dessutom föreslås förtydliganden och preciseringar i bestämmelserna om digitala spel. Enligt förslaget ska de nuvarande, centrala metoderna för att skydda barn bevaras i lagen.

Utvecklingsstöd för föreningsverksamhet har beviljats

24.4.2023 8.30
UKM
Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat idrotts- och motionsföreningar nästan 4,3 miljoner euro i utvecklingsstöd för föreningsverksamhet. Med hjälp av föreningsstödet främjas jämställda och jämlika möjligheter för barn och unga att utöva idrott och motion, särskilt genom verksamhet med låg tröskel.

Priset för ungdomsarbete till Seija Laitinen

20.4.2023 15.42
UKM
Henni Axelin och Seija Laitinen. Bild: Salla Merikukka, Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry.
Årets pris för ungdomsarbete har tilldelats Seija Laitinen, ungdoms- och välfärdssamordnare vid Pieksämäki stad. Prissumman är 10 000 euro.

EU:s råd för utbildning, ungdom, kultur och idrott sammanträder den 15–16 maj

12.5.2023 14.41
UKM
Teman för mötet mellan EU-ländernas ministrar med ansvar för utbildning, ungdom, kultur och idrott är bland annat respekten för de mänskliga rättigheterna vid anordnandet av internationella idrottsevenemang, den europeiska mediefrihetsakten, tryggandet av ställningen för utsatta konstnärer, det europeiska utbildningsområdet och det ömsesidiga erkännandet av examina. Undervisningsminister Li Andersson företräder Finland vid mötet.

Gemensamt arbete för motion och rörelse inom alla förvaltningsområden

8.5.2023 12.47
UKM
LIPOKO:s medlemmar på besök i idrotts- och kultcentret Tahto.
Samordningsorganet för idrottspolitiken (LIPOKO) har sedan 2020 främjat åtgärder inom olika ministerier för att öka befolkningens motionsaktivitet. Bristen på motion är en betydande samhällelig utmaning som påverkar många olika politiska sektorer. Samarbetet behöver fortsätta och fördjupas i framtiden.
Undervisnings- och kulturministeriet

Undervisnings- och kulturministeriet

Undervisnings- och kulturministeriet (UKM) svarar som en del av statsrådet för utbildnings-, forsknings-, kultur-, idrotts- och ungdomspolitiken.

Bekanta dig med ministeriet

Myndigheter inom förvaltningsområdet

Myndigheter inom förvaltningsområdet

Aktörer inom ministeriets förvaltningsområde är bl.a. Utbildningsstyrelsen, Finlands Akademi, arkivverket och Centret för konstfrämjande

Bekanta dig med förvaltningsområdet

Ministrarna

Li Andersson
Li Andersson
Undervisningsminister
Petri Honkonen
Petri Honkonen
Forsknings- och kulturminister