Hoppa till innehåll

Datasekretess och behandling av personuppgifter i webbtjänsten okm.fi

Datasekretessansvarig

E-postadress: okmtietosuojavastaava(at)gov.fi

Undervisnings- och kulturministeriet, PB 29, 00023 Statsrådet

Registeransvarig

Undervisnings- och kulturministeriet, PB 29, 00023 Statsrådet

Registratorskontoret: [email protected] och tfn 0295 330 020

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter lagras endast av motiverade orsaker. Främst används informationen för att verkställa tjänsten och för att hålla kontakt. Att använda tjänsten är frivilligt, och personuppgifterna används inte i andra syften än de som anges.

Då man beställer aktualitetsmaterial ombeds man uppge sin e-postadress så att materialet kan skickas till prenumeranten. Personuppgifterna i webbtjänstens feedbackblankett används endast för att besvara förfrågningarna, och tas därefter bort. Man kan också ge feedback anonymt.

Webbplatsen samlar in data om besökarantal, men inte uppgifter med vilka man kan identifiera enskilda personer. Allmän statistikinformation samlas in för att man ska kunna utveckla webbtjänsten.

Informationen och uppgifterna behandlas av personer vid ministeriet som upprätthåller tjänstens innehåll, samt av samarbetspartners och underleverantörer som producerar tjänsterna och med vilka ministeriet har avtalat om behandling av personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen.

Uppgifterna utlämnas inte till aktörer utanför tjänsten, till andra system eller till en tredje part. Uppgifterna överlämnas inte till aktörer utanför EU eller EES.

Uppgifterna lagras i tjänsten under tjänstens livscykel eller tills personen själv skriftligen ber att ministeriet avlägsnar informationen. Prenumeranten kan också själv avboka sin prenumeration genom den länk som finns i e-postmeddelandet.

Den registrerades rättigheter

Som användare av tjänsten har du bl.a. rätt att få information om vilka personuppgifter vi lagrar och vem som behandlar uppgifterna. Du kan också granska de personuppgifter vi samlar in om dig och vid behov uppdatera uppgifterna. Du kan få dina uppgifter avlägsnade från våra system eller begränsa användandet av dem.

1 Rätt att granska sina egna uppgifter

Du kan be om att få de uppgifter om dig som finns lagrade i tjänsten till påseende genom att fylla i den utskrivna blanketten (för tillfället endast på finska) och skicka den till ministeriets registratorskontor.

Registratorskontorets kontaktuppgifter

Begäran om granskning av personuppgifter: utskrivbar blankett (doc, på finska)

2 Korrigering eller komplettering av uppgifter  

Ifall du märker att det finns brister eller fel i dina uppgifter kan du be om att få dem korrigerade. I så fall ber vi dig att uppge vad som är fel, motivera på vilket sätt uppgiften är fel samt hur informationen borde ändras eller uppge vilka uppgifter som borde kompletteras och hur

3 Begränsning av hur personuppgifterna behandlas

Ifall du har meddelat att dina uppgifter är felaktiga har du rätt att be om att behandlandet av uppgifterna begränsas tills det har bekräftats att uppgifterna är korrekta.

4 Att återkalla tillstånd att använda dina uppgifter  

Du kan skriftligen be ministeriet att ta bort dina uppgifter ur tjänsten. Rätten att avlägsna dina uppgifter, i enlighet med datasekretessförordningen, tillämpas dock inte ifall behandlingen av personuppgifterna är oundviklig för att ministeriet ska kunna sköta sina lagstadgade uppgifter. Dina prenumerationsuppgifter kan du när som helst själv ta bort genom den länk som finns i e-postmeddelandet som skickas ut i samband med varje beställning.

Registratorskontorets kontaktuppgifter

5 Klagomål eller besvär i anslutning till behandling av personuppgifterna

Ifall du behöver mer information om hur dina personuppgifter behandlas vid ministeriet ber vi dig vara i kontakt med ministeriets datasekretessansvariga.

Vid behov kan du framföra klagomål eller besvär till dataombudsmannen.

Dataombudsmannens byrå