Hoppa till innehåll

Kakor på webbplatsen

En kaka (eller cookie) är en liten textfil som webbläsaren sparar på din dator, surfplatta eller telefon. Kakor gör det bland annat möjligt att spara dina inställningar, såsom språkval, när du navigerar från en sida till en annan på en webbplats.

Undervisnings- och kulturministeriets webbplats (okm.fi) använder kakor 

  • som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera 
  • för att samla in information om hur besökarna navigerar på vår webbplats (webbanalys)
  • för kvalitetskontroll

Med hjälp av de nödvändiga kakorna säkerställs webbplatsens tekniska funktion och kakorna används inte för andra ändamål. På webbplatsen används alltid en säker förbindelse (https).

De icke-nödvändiga kakorna på webbplatsen är kakor för webbanalys och kvalitetskontroll. Vi hoppas att du också godkänner de icke-nödvändiga kakorna eftersom de hjälper oss att utveckla webbplatsen. De insamlade uppgifterna används inte för marknadsföring och webbanalysen lämnas inte ut utanför statsrådet. Endast ministerierna har tillgång till varandras webbanalys för att utveckla sin webbkommunikation.

Nödvändiga kakor

COOKIE_SUPPORT
Kaka i publikationssystemet som lagrar information om att kakor tillåtits i webbläsarens inställningar. Kakan lagras i ett år.

GUEST_LANGUAGE_ID
Kaka i publikationssystemet som lagrar information om användarens språkval och sparar den för nästa besök på webbplatsen. Kakan lagras i ett år.

ID, COMPANY ID
Kakor i publikationssystemet som skapar en unik identifikationskod för att hålla användaren inloggad under sessionen. Kakorna håller användaren inloggad när hen besöker olika sidor på webbplatsen. Kakorna är sessionsspecifika och raderas automatiskt när användaren stänger webbläsaren.

JSESSIONID
Kaka i publikationssystemet som används för att koppla användaren till en egen session. Kakan är aktiv under besöket på webbplatsen.

LFR_SESSION_STATE_10161
Kaka i publikationssystemet som sparar tidsstämpeln för besöket på webbplatsen och säkerställer att användarsessionen inte avbryts. Kakan lagras i ett år.

AWSALB, AWSALBCORS
Kakor i servermiljön som förbättrar användarupplevelsen genom att jämna ut belastningen på servrarna och säkerställa att användarsessionen inte avbryts. Den senare kakan säkerställer att webbplatsen fungerar i de nyaste webbläsarversionerna. Kakorna lagras i en vecka.

YJA_COOKIE_ACCEPTANCE
Kaka på webbplatsen som sparar information om att användningen av kakor godkänns eller förbjuds i webbläsaren. Kakan lagras i ett år.

JSV, MTV1CONFSUM, MTV1PULSE
Kaka i tjänsten som hindrar skräppost, som tjänsten använder för att tolka om användaren är en bot eller inte. Kakan används när användaren skickar in formulär. Kakan är aktiv under besöket på webbplatsen.

__CF_BM, _CFUVID, CF_CLEARANCE
Kakor i servermiljön som används för att identifiera och avvärja bottrafik och skadlig datatrafik samt attacker. Kakorna lagras i 30 minuter eller under besöket på webbplatsen.

 

Kakor för webbanalys (analyskakor)

Om du har godkänt användningen av kakor, samlar webbanalysen in allmänna statistiska uppgifter om hur du använder webbplatsen. Uppgifterna används för att utveckla nättjänsten och kvalitetskontrollen. Sådana uppgifter är t.ex. information om via vilken sida du kom till webbplatsen, vilka sidor som laddats ned, vilken tid sidorna laddats ned, vilken webbläsare och vilket operativsystem du använder samt din internetleverantör.

Avsikten med webbanalysen är inte att identifiera enskilda personer, och användarnas IP-adresser sparas inte i sin helhet. En användares IP-adress används dock för att fastställa hos vilken organisation IP-adressen är registrerad och för att klarlägga användarens geografiska läge.

SnoobiID
Kakan tilldelar användaren en unik identifikationskod. Kakan lagras i två år.

Snoobisession_okm_fi
Kakan används för att spara uppgifter om en session tills användaren lämnar webbplatsen. Kakan är aktiv under sessionen.

Snoobi30minute_okm_fi
Kakan används för att spara uppgifter om en session i högst 30 minuter per gång. Kakan lagras tillfälligt även om användaren navigerar till en annan webbplats eller en annan flik i webbläsaren.

Andra tjänster som används i utvecklingen och kakor för dem

Med hjälp av tjänsten Askem samlar undervisnings- och kulturministeriet in respons av webbtjänstens användare till stöd för utvecklingen av webbplatsens innehåll. Om du godkänner statistiska kakor, ser du reaktionsknappar och ett responsfält på webbplatsen. Med dem kan du berätta din åsikt om innehållet på sidan. 

Askems kakor sparar en slumpmässig serie tecken i besökarens webbläsare för att identifiera händelser från samma webbläsare. Användare kan inte identifieras med hjälp av kakorna. Askem sparar inte kakor från en s.k. tredje part och förmedlar ingen information vidare. En tredje part får inte utnyttja kakor eller uppgifter som kan kopplas till dem.

Kakorna från Askem sparas i din webbläsare i högst 30 dagar.

Tjänsten Siteimprove ger information om kvalitet och problem som gäller webbplatsen. Det gäller till exempel tillgänglighet, hur länkarna fungerar och hur webbsidorna kan hittas i sökmotorerna. Utifrån uppgifterna gör undervisnings- och kulturministeriet korrigeringar och förbättringar som gäller tillgängligheten och användbarheten.

IP-adresserna anonymiseras automatiskt och insamlade klickningar på sidor/länkar/dokument och uppgifter om antalet besök kan inte kopplas till en fysisk person. Siteimprove överlåter inte uppgifterna vidare och tredje parter kan inte utnyttja kakor eller uppgifter som kan kopplas till dem.

Kakorna från Siteimprove sparas i din webbläsare i högst 30 dagar.

Tillämpningar från tredje part

Länkar och delningsknappar från vår webbplats till tjänster på sociala medier förmedlar inte information om användaren till dessa tjänsteleverantörer, om länkarna och knapparna för att dela inlägget inte klickas. 

På vissa sidor på okm.fi-webbplatsen används tillämpningar från tredje part för att visa innehållet. Sådana är exempelvis Youtube-videor som har integrerats på sidorna. I samband med att sidan laddas kan dessa applikationer placera kakor i besökarens webbläsare. Kakorna förmedlar information om nedladdningen av sidan och sidans adress till en tredje part. Dessa kakors funktion kan inte påverkas av de inställningar för kakor som finns på webbplatsen minedu.fi. Kakor från tredje part kan tillåtas eller blockeras i webbläsarens inställningar. 

Förbud mot användningen av kakor

Undervisnings- och kulturministeriets webbplats (okm.fi) använder ett meddelande om kakor (på engelska cookie banner eller cookie consent banner). När du använder webbplatsen kan du ge ditt samtycke till användning av icke-nödvändiga kakor och insticksprogram (plug-ins).

Om du inte godkänner kakor, lagras inte heller icke-nödvändiga kakor eller insticksprogram på din dator, surfplatta eller telefon.

Du kan ändra ditt tidigare val av kakor genom att klicka på länken nedan. När du klickar på länken meddelandet om kakor visas på nytt.