Hyppää sisältöön

Tietosuoja ja henkilötietojen käsittely okm.fi verkkopalvelussa

Tietosuojavastaava

sähköpostiosoite: okmtietosuojavastaava(at)gov.fi

Opetus- ja kulttuuriministeriö, PL 29, 00023 Valtioneuvosto

Rekisterinpitäjä

Opetus- ja kulttuuriministeriö, PL 29, 00023 Valtioneuvosto

Kirjaamo: kirjaamo.okm(at)gov.fi ja p. 0295 3 30020

Henkilötietojen käsittely

Henkilötietoja tallennetaan vain perustellusta syystä. Pääsääntöisesti tietoja tarvitaan palveluiden toteuttamiseksi ja yhteydenpitoon. Palveluiden käyttö on vapaaehtoista, eikä annettuja henkilötietoja käsitellä muissa kuin esitetyissä käyttötarkoituksissa.

Ajankohtaisaineistojen tilauspalveluissa pyydetään tilaajan sähköpostiosoite, jotta viestit voidaan lähettää tilaajalle. Verkkopalvelun palautelomakkeella annettuja henkilötietoja käytetään palautteiden käsittelyyn, ja ne poistetaan sen jälkeen. Palautetta voi antaa myös nimettömänä. 

Sivuston kävijäseuranta ei kerää tietoja, joista yksittäinen kävijä voitaisiin tunnistaa. Sivuston käytöstä kerätään yleisiä tilastotietoja, joita käytetään verkkopalvelun kehittämiseen.

Tietoja käsittelevät palvelun sisältöä ylläpitävät henkilöt ministeriöissä sekä palvelua tuottavat yhteistyökumppanit alihankkijoineen, joiden kanssa ministeriö on sopinut henkilötietojen käsittelystä tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaisesti.

Tietoja ei luovuteta palvelun ulkopuolelle, toisiin järjestelmiin tai kolmansille osapuolille. Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Tiedot säilytetään palvelussa sen elinkaaren ajan tai siihen asti, kun henkilö itse kirjallisesti pyytää ministeriötä poistamaan tiedot tai kun tilaaja itse peruuttaa tilauksen lähetessä sähköpostissa olevasta linkistä.

Joillekin sivuston sivuille on upotettu sivuston ulkopuolinen sovellus, kuten sosiaalisen median syöte, video tai podcast. Näissä sovelluksissa käytetään evästeitä, jotka välittävät tiedon sivun latauksesta kolmannelle osapuolelle. 

Lisätietoa sivuston evästeistä

Palvelun käyttäjän oikeudet

Palvelun käyttäjänä sinulla on oikeus mm. saada tieto siitä, mitä tietoja sinusta tallennamme ja kuka käsittelee tietojasi. Lisäksi voit tarkistaa sinusta keräämämme tiedot ja tarvittaessa päivittää ne ajan tasalle. Saat tietosi poistetuiksi järjestelmistämme tai voit rajoittaa niiden käsittelyä.

1 Oikeus tarkistaa omat tiedot

Voit pyytää ja saada nähtäväksesi palveluihin tallennetut henkilötietosi täyttämällä tulostettavan lomakkeen ja lähettämällä sen ministeriön kirjaamoon. 

Kirjaamon yhteystiedot

Pyyntö henkiötietojen tarkistamiseksi: tulostetteva lomake (doc)

2 Tietojen oikaiseminen tai täydentäminen

Jos havaitset, että tiedoissasi on epätarkkuus, puute tai virhe, voit pyytää niiden korjaamista. Tällaisessa tapauksessa pyydämme sinua kertomaan mikä tieto on virheellinen ja perustelemaan tiedon virheellisyyden sekä miten tietoja tulisi muuttaa tai kertomaan mikä tieto pitäisi täydentää ja miten.

3 Käsittelyn rajoittaminen

Jos olet ilmoittanut, että tietosi ovat virheellisiä, sinulla on oikeus pyytää niiden käsittelyn rajoittamista, kunnes tietojen paikkansapitävyys on varmistettu.

4 Suostumuksen peruutus tietojen käyttöön

Voit kirjallisesti pyytää ministeriötä poistamaan tietosi palvelusta. Tietosuoja-asetuksessa säädettyä oikeutta tietojen poistamiseen ei kuitenkaan sovelleta silloin, kun henkilötietojen käsittely on välttämätöntä ministeriön lakisääteisen tehtävän hoitamiseksi. Tilaustietosi voit itse poistaa milloin tahansa peruuttamalla ajankohtaisaineistojen tilauksen linkistä, joka löytyy jokaisesta lähetetystä sähköpostiviestistä. 

Kirjaamon yhteystiedot

5 Henkilötietojen käsittelyä koskeva valitus tai kantelu

Jos tarvitset lisätietoja henkilötietojesi käsittelystä ministeriössä, pyydämme sinua ottamaan yhteyttä ministeriön tietosuojavastaavaan. 

Tarvittaessa voit valittaa tai tehdä kantelun tietojesi käsittelystä tietosuojavaltuutetulle.

Tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivut