Jaakko SkantsiLänderna vid Persiska viken

Jaakko Skantsi

Jaakko Skantsi inledde arbetet som specialsakkunnig vid ambassaden i Abu Dhabi i september 2019. Han hade redan bekantat sig med Förenade Arabemiraten i jobbet som lärarmentor och längre fram på EduCluster Finland, där han bland annat arbetade med kvalitetssäkring och läroplansarbete för de finsk-internationella skolorna i regionen. Jaakko blev alltså väl införstådd med kringelikrokarna inom utbildningsexporten redan före arbetet som specialsakkunnig. Han också varit klasslärare, lärarutbildare och rektor.

 

GCC-länderna – satsningarna på utbildning och forskning ökar

GCC-länderna (Gulf Cooperation Council: Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudiarabien och Arabemiraten) arabländerna vid Persiska viken, Gulfstaterna – kärt barn har många namn. Bland dessa länder är Saudiarabien närapå fem gånger större och till invånarantalet en och en halv gång så stort som de andra GCC-länderna tillsammans. För närvarande satsar Saudiarabien, i enlighet med sin vision 2030, på att utveckla landet, också inom utbildning och forskning. Inom Förenade Arabemiraten är emiratet Dubai i allmänhet välkänt, och regionens kommersiella centrum. Dubai kommer som första land i Mellanöstern att stå värd för världsutställningen (Dubai Expo 2020), där Finland uppför en stilig LUMI-paviljong.

Världens största nätverk för privatskolor finns i Förenade Arabemiraten. Dessutom har landet gjort en del större satsningar för att lyfta nivån på forskning och högre utbildning. Det senaste exemplet på detta är världens första universitet som specialiserat sig på artificiell intelligens, The Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence, som tvärtemot normen för länderna i regionen endast erbjuder magister- och doktorsprogram. Det är tydligt att också vissa av de minsta emiraten, som till exempel Sharjah, har velat höja profilen inom utbildning och forskning.

När det kommer till Oman, Qatar, Kuwait och Bahrain har vart och ett av länderna intresse för både finländsk utbildning och forskning. På grund av regionens stora areal har TKF-verksamheten åtminstone till en början koncentrerat sig mest på Förenade Arabemiraten, Saudiarabien samt Oman och Qatar – fokus korrigeras naturligtvis korrigeras vid behov, ifall finländska aktörer får behov av det ifråga om de övriga länderna i regionen.

 

Finland och GCC-länderna – fungerande partnerskap, nya möjligheter

I Quatar finns den finsk-internationella skolan Qatar-Finland International School och i Oman Finland Oman School. Vardera skolan har lärare och en rektor från Finland. Lärarutbildning, yrkes- och teknisk utbildning (TVET), småbarnspedagogik, entreprenörskap samt specialundervisning intresserar inte bara de här länderna, utan också andra länder i regionen, och det finns exempel på lyckade satsningar. Även naturvetenskap värdesätts högt i de här länderna. Väldigt många studerande reser från GCC-länderna för att ta en examen utomlands; även om bara en liten del av dem kom till Finland, skulle det handla om tusentals studerande.

I Dubai finns det kommersiella företaget Education House Finland, som ger finländska aktörer regional synlighet under sitt paraply. I frågor kring företagsverksamhet och den lokala kommersiella verksamhetsmiljön är det en god idé att kontakta vårt expertteam, Business Finland i Dubai. Det kan komma som en överraskning för finländska aktörer hur viktigt det är att finnas på ort och ställe – därför är det mycket viktigt att hitta en lokal samarbetspartner. Våra ambassader, TFK-specialsakkunniga och Business Finland kan fungera som brobyggare, men de kan naturligtvis inte representerar enskilda finländska företag eller andra instanser. Trots att det finns utmaningar i regionen och att GCC-länderna skiljer sig från varandra, erbjuder regionen många möjligheter för finländska aktörer till både kommersiellt och vetenskapligt samarbete.

Abu Dhabi (Länderna vid Persiska viken)

Jaakko Skantsi, Specialsakkunnig 
utrikesministeriet, Finlands ambassad, Abu Dhabi (ABO)
[email protected]