Hoppa till innehåll

Kulttuuri- ja luovien alojen uudistumisen rakennetuki

Avustus

Huom! Kulttuuri- ja luovien alojen rakennetuen hakuklinikat 27.7. ja 10.8.

HUOM! Asiointipalvelussa on havaittu ongelma - haetun avustuksen määrä ei näy, kun hakemuksen kääntää pdf:ksi. Haettu summa tallentuu kuitenkin hakemuksen tietoihin, eikä hakijan tarvitse välittää tästä ongelmasta.

Suomen kestävän kasvun ohjelmalla tuetaan hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua. Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelma (RRP) on osa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa. Ohjelma jakautuu neljään pilariin, joista kulttuuri- ja luovien alojen uudistumisen rakennetuki sisältyy pilariin kolme (Työllisyysasteen ja osaamistason nostaminen kestävän kasvun vauhdittamiseksi). Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman rahoitus tulee EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä (Recovery and Resilience Facility, RRF), joka on yksi EU:n kertaluonteisen elpymisvälineen (Next Generation EU) ohjelmista.

Kulttuuri- ja luovien alojen rakennetuella edistetään kulttuuri- ja luovien alojen palveluiden sekä tuotanto- ja toimintamallien uudistamista ja digitalisaatiota. Suomen kestävän kasvun ohjelman mukaisesti rakennetuen tavoitteena on osaltaan myötävaikuttaa siihen, että luovien alojen työpaikat lisääntyvät ja että alojen osuus nousee merkittävästi nykyisestä 3,5 %:n BKT-osuudesta vuoteen 2026 mennessä. Tuettavilla hankkeilla toteutetaan osaltaan luovan talouden tiekartan tavoitteita.

Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on käytettävissään enintään 13,72 miljoonaa euroa kulttuuri- ja luovien alojen yrityksille, yhteisöille ja toimijoille innovatiivisten palvelujen sekä tuotanto- ja toimintamallien kehittämisen tukemiseksi vuonna 2022 osana Suomen kestävän kasvun ohjelman elpymis- ja palautumissuunnitelman toimeenpanoa.

Rakennetuki myönnetään avustuksina, joiden hakuaika alkaa 10.6.2022 ja päättyy 31.8.2022 klo 16.15. Hakuajan umpeutumisen jälkeen saapuneita hakemuksia ei voida ottaa huomioon.

Hakijayhteisöjen tulee varmistaa hyvissä ajoin, että yhteisön asiointivaltuudet ovat kunnossa, sillä hakemuksen lähettäminen on mahdollista vain tarvittavilla asiointivaltuuksilla (Suomi.fi). Asiointipalveluun tulee myös syöttää tarvittavat pakolliset yhteisön tiedot ennen kuin hakemuksen pystyy lähettämään (lisätietoa asiointipalvelun käyttöohjeessa).

Päätökset pyritään tekemään lokakuun loppuun 2022 mennessä. Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä asiointiliittymässä.

Avustusta saavien hankkeiden viestinnässä tulee ilmaista tuen alkuperä ja varmistaa unionin rahoituksen näkyvyys pitämällä esillä unionin tunnusta ja mainintaa "Euroopan unionin rahoittama – NextGenerationEU".

Avustusta saavien hankkeiden tulee toimittaa viimeistään avustuksen käyttöajan päättyessä alustava loppuraportti, jossa kuvataan hankesuunnitelman toteutuma. Lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö voi edellyttää hankkeilta väliraportointia.

Seuraava rakennetuen avustushaku järjestetään vuonna 2023 edellyttäen, että eduskunta päättää osoittaa siihen tarvittavat määrärahat vuoden 2023 talousarviossa. Kulttuuri- ja luovien alojen uudistumisen rakennetuen rahoitus vuosille 2023–2024 tarkentuu vuonna 2022 ja on riippuvainen EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen lopullisen rahoituksen määrästä Suomelle.

Avustusta on mahdollista myöntää sekä taloudelliseen toimintaan että muuhun toimintaan. Tuet taloudelliseen toimintaan myönnetään ryhmäpoikkeusasetuksen mukaan (Komission asetus EU 651/2014).

Avustushakumenettelyjen toteuttamiseen sekä tukien myöntämiseen ja hallinnointiin sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001).

Eduskunnan käsiteltävänä on hallituksen esitys laiksi Euroopan unionin elpymis- ja palautumistukivälineen hallinnoinnista, valvonnasta ja tarkastuksesta (HE 65/2022 vp). Mikäli eduskunta hyväksyy ja tasavallan presidentti vahvistaa lain, sitä tullaan soveltamaan avustusten myöntämiseen ja maksamiseen sekä hankkeiden hallinnointiin, valvontaan ja tarkastukseen.

Myönnetyt avustukset

Tietoa hankkeista

Lisätietoja

Elina Mäkelä, puh. 029 5330 329
Sanna Käyhkö, puh. 029 5330 111
Kimmo Aulake, puh. 029 5330 067
Minna Karvonen, puh. 029 5330 142
Tapani Sainio, puh. 029 5330 336

Asiointipalvelua koskevissa teknisissä kysymyksissä saa tukea osoitteesta: [email protected]

Katso myös opetus- ja kulttuuriministeriön opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta: https://okm.fi/avustukset

 

Euroopan unionin rahoittama.