Opetus- ja kulttuuriministeriön tapahtumia

Opetus- ja kulttuuriministeriön tapahtumakalenteriin on koottu ministeriön seminaareja ja tapahtumia sekä tilaisuuksia, joiden järjestämiseen ministeriö osallistuu.

Tulevia ja menneitä tapahtumia sekä niihin mahdollisesti liittyviä aineistoja voi tarkastella valitsemalla päivämäärän kalenterista.

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjestää pyöreän pöydän keskustelutilaisuuden viime keväänä pidetyn tilaisuuden jatkoksi. Keskustelutilaisuudessa käsitellään kansainvälisten korkeakouluopiskelijoiden maahantuloon ja maassaoloon liittyviä riskejä ja väärinkäytöksiä. Tilaisuuden tarkoituksena on muodostaa yhteinen tilannekuva, parantaa viranomaisten ja korkeakoulujen välistä tiedonkulkua, sekä sopia yhteisistä menettelytavoista ja hyvistä käytänteistä väärinkäytösten torjumiseksi.

Järjestäjä: OKM

Tilaisuuden tavoitteena on kuulla sidosryhmien näkemyksiä työryhmän alustavista ehdotuksista, jotka liittyvät työuran aikaisen jatkuvan oppimisen kehittämiseen aikuiskoulutustuen päättyessä.

Järjestäjä: STM, OKM, TEM

Kulttuuripoliittinen selonteko – aluetilaisuus Inarissa

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Taiteen edistämiskeskus järjestävät keskustelutilaisuuksia valmisteilla olevasta kulttuuripoliittisesta selonteosta. Keskusteluissa kootaan niin kulttuurin tekijöiden, kokijoiden kuin yhteistyökumppaneidenkin ajatuksia taiteen ja kulttuurin nykytilasta ja tulevaisuudesta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjestää keskustelutilaisuuden korkeakoulujen tutkimuksesta vastaaville vararehtoreille ja TKI-johtajille Helsingissä tiistaina 19.3. klo 12–15.

Järjestäjä: OKM

Kulttuuripoliittinen selonteko – aluetilaisuus Jyväskylässä

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Taiteen edistämiskeskus järjestävät keskustelutilaisuuksia valmisteilla olevasta kulttuuripoliittisesta selonteosta. Keskusteluissa kootaan niin kulttuurin tekijöiden, kokijoiden kuin yhteistyökumppaneidenkin ajatuksia taiteen ja kulttuurin nykytilasta ja tulevaisuudesta.