Opetus- ja kulttuuriministeriön tapahtumia

Opetus- ja kulttuuriministeriön tapahtumakalenteriin on koottu ministeriön seminaareja ja tapahtumia sekä tilaisuuksia, joiden järjestämiseen ministeriö osallistuu.

Tulevia ja menneitä tapahtumia sekä niihin mahdollisesti liittyviä aineistoja voi tarkastella valitsemalla päivämäärän kalenterista.

Opetus- ja kulttuuriministeriö avaa kulttuuri- ja luovien alojen rakennetuen haun. Rakennetuella edistetään kulttuuri- ja luovien alojen palveluiden sekä tuotanto- ja toimintamallien uudistamista ja digitalisaatiota. Tule hakuinfoon kuulemaan lisää avattavasta hausta!

Järjestäjä: OKM

Tutkitun tiedon teemavuoden päätöstapahtuman hengessä Tiedefoorumissa keskustellaan tänä vuonna tutkimuksen monipuolisesta vaikuttavuudesta.

Järjestäjä: OKM

Webinaarissa julkaistaan ja esitellään VATT:n ja Laboren toteuttaman Opiskelijavalintauudistuksen seurantatutkimuksen tulokset ja loppuraportti, kuullaan näkemyksiä tutkimustuloksista sekä tutustutaan käynnissä olevaan yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kehittämistyöhön ja rakennetaan yhteistä ymmärrystä opiskelijavalintojen kehittämisen tulevaisuuden tarpeista.

Järjestäjä: OKM

Toisen asteen koulutuksen kehittämishankkeen hallituksen esitystä käsittelevä webinaari

Järjestäjä: OKM

Ehdotus kulttuuriperintöstrategiaksi vuosille 2022-2030 on valmistunut. Strategian esittelyn lisäksi tilaisuudessa keskustellaan kulttuuriperinnön mahdollisuuksista ja vaikutuksista yhteiskunnassa.

Järjestäjä: OKM

to 9.6.2022–
pe 10.6.2022

Towards Future-proof Higher Education – Continuous learning and responding to the changing needs of working life in the strategic management of higher education institutions

Järjestäjä: OKM

to 9.6.2022–
pe 10.6.2022

Towards Future-proof Higher Education – Continuous learning and responding to the changing needs of working life in the strategic management of higher education institutions

Järjestäjä: OKM

Ajankohtaisia asioita ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen järjestäjille

Järjestäjä: OKM

Muinaismuistolakia vuodelta 1963 uudistetaan. Osana uudistamistyötä järjestetään keskustelutilaisuus, jossa esitellään luonnosta uudeksi laiksi arkeologisesta kulttuuriperinnöstä.

Järjestäjä: OKM

Opetus- ja kulttuuriministeriö tilasi suomalaisen huippu-urheilun tilaa ja tulevaisuutta koskevan arvioinnin syksyllä 2021. Arviointityön toteuttamisesta on vastannut kotimaisista ja kansainvälisistä tutkimuslaitoksista koottu tutkijaryhmä. Arvioinnin tulokset ja johtopäätökset julkistetaan Urheilun ja liikunnan kulttuurikeskus Tahdossa.

Järjestäjä: OKM