Opetus- ja kulttuuriministeriön tapahtumia

Opetus- ja kulttuuriministeriön tapahtumakalenteriin on koottu ministeriön seminaareja ja tapahtumia sekä tilaisuuksia, joiden järjestämiseen ministeriö osallistuu.

Tulevia ja menneitä tapahtumia sekä niihin mahdollisesti liittyviä aineistoja voi tarkastella valitsemalla päivämäärän kalenterista.

ma 22.8.2022–
ti 23.8.2022

Seminaarin kohderyhmänä ovat korkeakoulujen tavoite- ja tulosohjausprosessista, korkeakoulujen tietohallinnosta sekä viranomaistiedonkeruusta vastaavat.

Järjestäjä: OKM

ma 22.8.2022–
ti 23.8.2022

Seminaarin kohderyhmänä ovat korkeakoulujen tavoite- ja tulosohjausprosessista, korkeakoulujen tietohallinnosta sekä viranomaistiedonkeruusta vastaavat.

Järjestäjä: OKM

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti huhtikuussa 2022 työryhmän valmistelemaan korkeakoulujen jatkuvan oppimisen strategiaa. Työryhmän tehtäväksi annettiin laatia syyskuun loppuun mennessä kansallinen korkeakoulujen jatkuvan oppimisen strategia vuoteen 2030. Seminaarissa esittelemme strategia-aihiota. Aihiot tuodaan osallistujille jatkokehiteltäväksi ja haastettaviksi, kyseenalaistettavaksikin.

Järjestäjä: OKM

Yksityisarkistoilla on tärkeä merkitys yhteiskunnan vaikuttajina ja demokratian ja kansalaisyhteiskunnan ylläpitäjinä. Muutosilmiöt, kuten kiristyvä talous, digitalisaatio sekä aineistojen määrän kasvu, tuovat haasteita arkistojen perinteiselle toiminnalle ja palveluille. Työpajan tarkoituksena on tunnistaa yksityisarkistostrategian vision keskeiset elementit ja sen pohjalta käynnistettävät kehittämisohjelmat sekä laatia strategian viestintäsuunnitelma.

Järjestäjä: OKM