Opetus- ja kulttuuriministeriön tapahtumia

Opetus- ja kulttuuriministeriön tapahtumakalenteriin on koottu ministeriön seminaareja ja tapahtumia sekä tilaisuuksia, joiden järjestämiseen ministeriö osallistuu.

Tulevia ja menneitä tapahtumia sekä niihin mahdollisesti liittyviä aineistoja voi tarkastella valitsemalla päivämäärän kalenterista.

 

Suomen opetus- ja kulttuuriministeriö ja Saamelaiskäräjät/Sámediggi kutsuvat saamelaisopetuksen pohjoismaiseen foorumiin Saamelaiskulttuurikeskus Sajokseen Inariin 1.-2.12.2021. Saamelaisopetuksen pohjoismaisen yhteistyön kehittäminen on yksi Suomen Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajakaudelle asettamista tavoitteista. Foorumi on Suomen puheenjohtajakauden tapahtuma.

Järjestäjä: OKM

 

Suomen opetus- ja kulttuuriministeriö ja Saamelaiskäräjät/Sámediggi kutsuvat saamelaisopetuksen pohjoismaiseen foorumiin Saamelaiskulttuurikeskus Sajokseen Inariin 1.-2.12.2021. Saamelaisopetuksen pohjoismaisen yhteistyön kehittäminen on yksi Suomen Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajakaudelle asettamista tavoitteista. Foorumi on Suomen puheenjohtajakauden tapahtuma.

Järjestäjä: OKM

Piikkarit-palkinnon ja Liikkuvat-palkintojen palkintojenjakotilaisuus

Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen jakaa liikunnan tasa-arvotyön Piikkarit-palkinnon sekä Liikkuvat-palkinnot ((Liikkuva perhe, Liikkuva aikuinen ja Ikiliikkuja).

Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Itä-Suomen yliopiston Ohjauksen koulutus järjestävät yhteistyössä tutkimuspohjaisen webinaarisarjan perusopetuksen oppilaanohjauksen Oikeus oppia –hankkeiden tueksi. Webinaarisarja on tarkoitettu ensisijaisesti Oikeus oppia –ohjelman kautta valtion erityisavustusta saaneille perusopetuksen hankkeille, mutta webinaarien luento-osuuksiin ovat kaikki tervetulleita.

Järjestäjä: OKM

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy järjestävät yhteistyössä päätöswebinaarin, jossa tarkastellaan DL2021-kehittämisohjelman sekä data- ja laskentaintensiivisen tutkimuksen laaja-alaista vaikuttavuutta.

Järjestäjä: OKM

Webinaarissa kuullaan tuoreet kuulumiset kulttuuriperintöstrategiatyöstä sekä julkistetaan kulttuuriperintöbarometrin 2021 tulokset.

Järjestäjä: OKM

Kutsutilaisuus järjestetään webinaarina.

Järjestäjä: OKM

Miltä näyttää lasten ja nuorten fyysinen toimintakyky uusimpien Move!-mittausten ja varusmiesten kuntotestien valossa? Vaikuttaako korona? Entä kestääkö kansanterveys ja -talous sekä puolustuskyky?

Järjestäjä: OKM, PLM

Palkintojenjakotilaisuus järjestetään virtuaalisena.

Järjestäjä: OKM

Sitouttavan kouluyhteisötyön talviwebinaari järjestetään to 16.12.2021 klo 9.00 – 11.30. Tapahtumassa luodaan katsaus syksyn kehittämistyöhön sekä pohditaan, miten oppilaiden osallisuutta voidaan tukea osana koulun toimintaa.

Järjestäjä: OKM

Näkövammaisten kirjastoa koskevan lakiuudistuksen raportin luovutus ministeri Kurviselle

Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurviselle luovutetaan perjantaina 17.12.2021 klo 9.00 Näkövammaisten kirjastoa koskevan lain uudistamisesta valmistelleen työryhmän raportti. Raportti sisältää ehdotuksen hallituksen esitykseksi laiksi Saavutettavuuskirjasto Celiasta.