Opetus- ja kulttuuriministeriön tapahtumia

Opetus- ja kulttuuriministeriön tapahtumakalenteriin on koottu ministeriön seminaareja ja tapahtumia sekä tilaisuuksia, joiden järjestämiseen ministeriö osallistuu.

Tulevia ja menneitä tapahtumia sekä niihin mahdollisesti liittyviä aineistoja voi tarkastella valitsemalla päivämäärän kalenterista.

OKM:n ja STM:n järjestämässä webinaarissa esitellään ehdotuksia kuntoutuksen koulutuksen rakenteiden, koulutuspolkujen ja jatkuvan oppimisen kehittämiseksi.

Järjestäjä: OKM, STM

Ohjelmassa on keskustelua määrärahoista, valtionavustustoiminnan kehittämisestä ja muista ajankohtaisista teemoista.

Järjestäjä: OKM

Liikkumisen edistäminen osana sote-alan koulutuksen oppimissisältöjä -selvityksen julkistaminen

Valtion liikuntaneuvosto on tilannut selvityksen siitä, miten väestön liikkumisen ja liikunnan edistämisen kannalta keskeisten sosiaali- ja terveysalan tutkintojen oppimissisällöissä on huomioitu liikkumisen ja liikunnan edistäminen. 

Tilaisuuden järjestää valtion liikuntaneuvosto.​ Lue lisää tilaisuudesta ja ilmoittaudu mukaan täältä.

Korkeakouluopiskelijoiden geneeriset eli yleiset taidot ovat viime vuosina nousseet koulutuspolitiikan ja korkeakoulupedagogiikan keskiöön. Opetus- ja kulttuuriministeriö on rahoittanut Korkeakouluopiskelijoiden oppimistulosten arviointi Suomessa (KAPPAS2) jatkohankkeen. Järjestämme aiheesta webinaarin torstaina 8.6. klo 12.00-14.00.

Järjestäjä: OKM

Korkeakoulujen saavutettavuussuunnitelmia koskevien keskeisten havaintojen läpikäymiseksi ja jatkotoimenpiteistä sopimiseksi opetus- ja kulttuuriministeriö järjestää yhdessä ESOK-verkoston kanssa korkeakoulujen, opiskelijajärjestöjen ja sidosryhmien edustajille keskustelutilaisuuden tiistaina 13.6.2023 klo 12–15.30.

Järjestäjä: OKM

Opetus- ja kulttuuriministeriö vahvistaa vuoropuhelua koulutuksen järjestäjien kanssa ja kutsuu toisen asteen koulutuksen järjestäjät ajankohtaiswebinaariin keskiviikkona 14.6.2023 klo 13.30–15.

Järjestäjä: OKM

Tiedefoorumin teemana on tänä vuonna ”Nuorissa on tieteenkin tulevaisuus”.

Järjestäjä: OKM

Opetus- ja kulttuuriministeriö on tilannut korkeakoulujen ohjausta ja rahoitusta koskevan arvioinnin, jonka on toteuttanut Technopolis Group. Arviointi tuottaa tietopohjaa ohjauskäytänteiden ja valtionrahoituksen kohdentamisessa käytettävien rahoitusmallien uudistamiseksi. Tavoitteena on ollut arvioida, miten opetus- ja kulttuuriministeriön tulisi kehittää korkeakoulujen ohjausta ja rahoitusta muuttuvassa toimintaympäristössä, jotta se voisi parhaalla mahdollisella tavalla parantaa korkeakoulujen laatua ja vaikuttavuutta.

Järjestäjä: OKM