Opetus- ja kulttuuriministeriön tapahtumia

Opetus- ja kulttuuriministeriön tapahtumakalenteriin on koottu ministeriön seminaareja ja tapahtumia sekä tilaisuuksia, joiden järjestämiseen ministeriö osallistuu.

Tulevia ja menneitä tapahtumia sekä niihin mahdollisesti liittyviä aineistoja voi tarkastella valitsemalla päivämäärän kalenterista.

Miten lapsimäärä muuttuu Suomessa vuoteen 2040 mennessä? Kuinka kasvatus- ja sivistyspalveluiden palveluverkoissa varaudutaan väestönmuutokseen? Miten lasten osallisuus tulisi huomioida muutoksissa? Vastauksia etsitään 8.2.2023 klo 9–11 Kuntien puuttuva ja muuttuva väestö varhaiskasvatuksessa ja esi- ja perusopetuksessa -hybriditilaisuudessa Tiedekulmassa.

Järjestäjä: OKM

Valtion urheilulautakunta perustettiin 17.6.1920, jota voidaan pitää myös valtion liikuntahallinnon syntymäpäivänä. Valtion liikuntahallinnon siirtymistä toiselle vuosisadalle juhlitaan 8. helmikuuta järjestettävällä juhlatilaisuudella.

Järjestäjä: OKM

Opetus- ja kulttuuriministeriö vahvistaa vuoropuhelua koulutuksen järjestäjien kanssa ja kutsuu toisen asteen koulutuksen järjestäjät ajankohtaiswebinaariin keskiviikkona 8.2.2023 klo 13–15.

Järjestäjä: OKM

Kulttuurihyvinvoinnin yhteistyöryhmä Taiku3 järjestää seminaarin Helsingissä. Tilaisuudessa esitellään kulttuurihyvinvoinnin ajankohtaisia aiheita ja luodaan katsaus tulevaan.

Järjestäjä: OKM, STM

Tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen vierailee eri puolilla Suomea tapaamassa opettajia, opettajaksi opiskelevia ja muita opetusalan ammattilaisia.

Järjestäjä: OKM

Tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen vierailee eri puolilla Suomea tapaamassa opettajia, opettajaksi opiskelevia ja muita opetusalan ammattilaisia.

Järjestäjä: OKM

Opetus- ja kulttuuriministeriö avaa 13.2.2023 kulttuuri- ja luovien alojen uudistumisen rakennetuen 3. hakukierroksen. Rakennetuella edistetään kulttuuri- ja luovien alojen palveluiden sekä tuotanto- ja toimintamallien uudistamista ja digitalisaatiota.

Järjestäjä: OKM

Tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen vierailee eri puolilla Suomea tapaamassa opettajia, opettajaksi opiskelevia ja muita opetusalan ammattilaisia.

Järjestäjä: OKM

OKM:n ja STM:n järjestämässä webinaarissa esitellään kuntoutuksen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiostrategia. Tilaisuus on osa kuntoutuksen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisfoorumin työskentelyä.

Järjestäjä: OKM, STM