Hyppää sisältöön

Kulttuuri- ja luovien alojen uudistumisen rakennetuki

Avustus
Kulttuuri- ja luovien alojen rakennetuen hakuklinikat 14.12.2023 ja 18.1.2024. 

Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelma (RRP) on osa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa. Ohjelma jakautuu neljään pilariin, joista kulttuuri- ja luovien alojen uudistumisen rakennetuki sisältyy pilariin kolme (Työllisyysasteen ja osaamistason nostaminen kestävän kasvun vauhdittamiseksi). Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman rahoitus tulee EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä (Recovery and Resilience Facility, RRF), joka on yksi EU:n kertaluonteisen elpymisvälineen (Next Generation EU) ohjelmista.

Kulttuuri- ja luovien alojen rakennetuella edistetään kulttuuri- ja luovien alojen palveluiden sekä tuotanto- ja toimintamallien uudistamista ja digitalisaatiota. Suomen kestävän kasvun ohjelman mukaisesti rakennetuen tavoitteena on osaltaan myötävaikuttaa siihen, että luovien alojen työpaikat lisääntyvät ja että alojen osuus nousee merkittävästi nykyisestä BKT-osuudesta vuoteen 2026 mennessä. Tuettavilla hankkeilla toteutetaan osaltaan luovan talouden tiekartan tavoitteita.

Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on käytettävissään enintään noin 3 miljoonaa euroa kulttuuri- ja luovien alojen yrityksille, yhteisöille ja toimijoille innovatiivisten palvelujen sekä tuotanto- ja toimintamallien kehittämisen tukemiseksi vuonna 2024 osana Suomen kestävän kasvun ohjelman elpymis- ja palautumissuunnitelman toimeenpanoa.

Rakennetuki myönnetään avustuksina, joiden hakuaika alkaa 27.11.2023 ja päättyy 31.1.2024 klo 16.15. Hakuajan umpeutumisen jälkeen saapuneita hakemuksia ei voida ottaa huomioon.

Hakijayhteisöjen tulee varmistaa hyvissä ajoin, että yhteisön asiointivaltuudet ovat kunnossa, sillä hakemuksen lähettäminen on mahdollista vain tarvittavilla asiointivaltuuksilla (Suomi.fi). Asiointipalveluun tulee myös syöttää tarvittavat pakolliset yhteisön tiedot ennen kuin hakemuksen pystyy lähettämään (lisätietoa asiointipalvelun käyttöohjeessa).

Päätökset pyritään tekemään toukokuun 2024 loppuun mennessä. Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä asiointiliittymässä.

Avustusta saavien hankkeiden viestinnässä tulee ilmaista tuen alkuperä ja varmistaa unionin rahoituksen näkyvyys pitämällä esillä unionin tunnusta ja mainintaa "Euroopan unionin rahoittama – NextGenerationEU".

Avustusta saavien hankkeiden tulee toimittaa viimeistään avustuksen käyttöajan päättyessä alustava loppuraportti, jossa kuvataan hankesuunnitelman toteutuma. Lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö voi edellyttää hankkeilta väliraportointia.

Sovellettavat säännökset

Avustusta on mahdollista myöntää sekä taloudelliseen toimintaan että muuhun toimintaan. Tuet taloudelliseen toimintaan myönnetään ryhmäpoikkeusasetuksen mukaan (komission asetus EU 651/2014) tai vaihtoehtoisesti vähämerkityksenä eli de minimis-tukena (komission asetus 1407/2013). Hakijan tulee hakemuksessaan ilmoittaa kuluvana ja kahtena edellisenä verovuonna saamansa muut de minimis-tuet.

Avustushakumenettelyjen toteuttamiseen sekä tukien myöntämiseen ja hallinnointiin sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001).

Euroopan unionin elpymis- ja palautumistukivälineestä saatavilla varoilla rahoitettavia hankkeita koskevien tukien myöntämiseen ja maksamiseen sekä hankkeiden hallinnointiin, valvontaan ja tarkastukseen sovelletaan lakia Euroopan unionin elpymis- ja palautumistukivälineen hallinnoinnista, valvonnasta ja tarkastuksesta (537/2022).

Lisätietoja

Elina Mäkelä, puh. 029 5330 329
Sanna Käyhkö, puh. 029 5330 111

Asiointipalvelua koskevissa teknisissä kysymyksissä saa tukea osoitteesta: [email protected]

Katso myös opetus- ja kulttuuriministeriön opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta: https://okm.fi/avustukset

 

Euroopan unionin rahoittama.