Ammatillinen koulutus

Ammatillinen koulutus on tarkoitettu sekä juuri perusopetuksen päättäneille nuorille ja muille vailla ammatillisesti suuntautunutta tutkintoa oleville että työelämässä jo oleville aikuisille. Ammatillista koulutusta järjestetään ammatillisissa oppilaitoksissa. Ammatillisen koulutuksen järjestäjä päättää koulutuksen sisällöstä ja toteuttamisesta tutkintojen ja koulutuksen perusteiden mukaisesti. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee ammatilliseen koulutukseen liittyvän lainsäädännön sekä ohjaa ja valvoo toimialaa. Koulutuksen järjestämistä varten opetus- ja kulttuuriministeriö antaa ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestämisluvan. Ammatillisesta koulutuksesta vastaa opetus- ja kulttuuriministeriössä lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen osasto.

 • Linjaukset ja kehittäminen »

  Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa ammatillisen koulutuksen kehittämisestä hallitusohjelman linjausten mukaisesti.

 • Lainsäädäntö »

  Tälle sivulle on koottu ammatillista koulutusta koskevia lakeja ja asetuksia.

 • Koulutuksen järjestäminen »

  Valtioneuvosto päättää koulutuksen tavoitteista, tutkintojen rakenteesta sekä yhteisistä opinnoista. Tutkintojen ja koulutuksen järjestäminen edellyttää järjestämislupaa.

 • Rahoitus »

  Valtio ja kunnat rahoittavat yhdessä ammatillisen peruskoulutusta.

 • Haku koulutukseen »

  Ammatilliseen koulutukseen haetaan pääasiassa jatkuvan haun kautta joustavasti ympäri vuoden.

 • Opiskelu ja tutkinnot »

  Ammatillisen perustutkinnon voi suorittaa tutkintokoulutuksena, oppisopimuskoulutuksena tai osoittamalla osaamisen näytöissä.

 • Ohjeita ja päätöksiä »

  Tälle sivulle on koottu keskeisiä ammatillisen koulutuksen järjestämistä koskevia ohjeita, lomakkeita ja päätöksiä.