Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus

Logo.

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen perustaminen on osa jatkuvan oppimisen uudistusta. Palvelukeskusta koskeva laki tuli voimaan 1.9.2021 ja toimintansa keskus aloitti samana vuonna.

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus (Jotpa)

  • analysoi työelämän osaamis- ja työvoimatarpeita
  • rahoittaa työikäisille tarkoitettuja koulutuksia
  • kehittää tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluja
  • tukee alueellista ja muuta yhteistyötä
  • osallistuu jatkuvan oppimisen digitaalisen palvelukokonaisuuden kehittämiseen. 

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen toiminta käynnistyy asteittain. 

Palvelukeskus toimii Opetushallituksen erillisyksikkönä. Palvelukeskus on itsenäinen viranomainen, ja sen ohjauksesta vastaavat yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden neuvosto

Valtioneuvoston asettama jatkuvan oppimisen ja työllisyyden neuvosto ohjaa ja tukee palvelukeskuksen toimintaa. Neuvoston jäsenet edustavat keskeisiä ministeriöitä ja työelämää. Neuvoston toimikausi on viisi vuotta.

Ota yhteyttä ja seuraa ajankohtaisia asioita 

Kirjaamo vastaa Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen tehtäviin liittyvien asioiden rekisteröinnistä ja välittää saapuneet asiat eteenpäin käsiteltäväksi. Kirjaamo antaa tietoa vireillä olevien asioiden käsittelyvaiheista ja päätöksistä koko käsittelyprosessin ajan.

Kirjaamo palvelee sähköpostitse osoitteessa [email protected]
Rahoitukseen liittyvät yhteydenotot: [email protected]
Yleiset yhteydenotot: [email protected]

Verkkosivut ja sosiaalinen media:

jotpa.fi
Twitter: JotpaFi 
Facebook: JotpaFi
LinkedIn: Jotpa

Palvelukeskuksesta usein kysyttyä