Minskade intäkter från pennningspelsverksamhet

OKM075:00/2020 Projekt

Rahapelitoiminnan tuottokehitykseen vaikuttavat riskit ovat kasvaneet ja ennakointi vaikeutunut. Tuoton arvioidaan alenevan lähivuosina sadoilla miljoonilla euroilla. Tuoton alenemisen vaikutuksia ja vaihtoehtoisia etenemistapoja tulee tarkastella perusteellisesti organisoituna prosessina.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OKM075:00/2020

Ärendenummer VN/24501/2020

Projektets arrangör undervisnings- och kulturministeriet

Mandattid 16.11.2020 – 28.2.2021

Datum för tillsättande 11.11.2020

Kontaktperson
Teemu Pekkarinen, Päätoiminen sihteeri
[email protected]

Mål och resultat

Työryhmän tehtävät käyvät ilmi liitteenä olevasta asettamispäätöksestä.

Sammandrag

Rahapelitoiminnan tuottokehitykseen vaikuttavat riskit ovat kasvaneet ja ennakointi vaikeutunut. Tuoton arvioidaan alenevan lähivuosina sadoilla miljoonilla euroilla. Tuoton alenemisen vaikutuksia ja vaihtoehtoisia etenemistapoja tulee tarkastella perusteellisesti organisoituna prosessina.

Mer om ämnet