Rahapelitoiminnan tuoton alentuminen

OKM075:00/2020 Kehittäminen

Rahapelitoiminnan tuottokehitykseen vaikuttavat riskit ovat kasvaneet ja ennakointi vaikeutunut. Tuoton arvioidaan alenevan lähivuosina sadoilla miljoonilla euroilla. Tuoton alenemisen vaikutuksia ja vaihtoehtoisia etenemistapoja tulee tarkastella perusteellisesti organisoituna prosessina.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OKM075:00/2020

Asianumerot VN/24501/2020

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimikausi/aikataulu 16.11.2020 – 28.2.2021

Asettamispäivä 11.11.2020

Yhteyshenkilö
Teemu Pekkarinen, Päätoiminen sihteeri
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Työryhmän tehtävät käyvät ilmi liitteenä olevasta asettamispäätöksestä.

Tiivistelmä

Rahapelitoiminnan tuottokehitykseen vaikuttavat riskit ovat kasvaneet ja ennakointi vaikeutunut. Tuoton arvioidaan alenevan lähivuosina sadoilla miljoonilla euroilla. Tuoton alenemisen vaikutuksia ja vaihtoehtoisia etenemistapoja tulee tarkastella perusteellisesti organisoituna prosessina.

Lisää aiheesta