Hoppa till innehåll

Förberedelser för minskad avkastning från penningspelsverksamheten – utredningsgrupp tillsatt

finansministerietjord- och skogsbruksministerietsocial- och hälsovårdsministerietundervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 25.11.2020 11.17 | Publicerad på svenska 25.11.2020 kl. 15.42
Pressmeddelande

Undervisnings- och kulturministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet och finansministeriet har tillsatt en grupp för att utreda hur man ska förbereda sig på att avkastningen av penningspelsverksamheten minskar under de kommande åren. I uppdraget ingår också att bedöma hur den andra fasen av reformen av lotterilagen påverkar avkastningen av penningspelsverksamheten. Utredningsgruppens mandatperiod går ut 28.2.2021, och förslagen ska stå till förfogande vid beredningen av planen för de offentliga finanserna 2022 –2025.

Erkki Liikanen har kallats till ordförande för utredningsgruppen. Övriga medlemmar är Liisa Hyssälä, Kalevi Kivistö, Osmo Soininvaara och Ulla-Maj Wideroos.

Utredningsgruppen ska bedöma penningspelsintäkternas samhälleliga betydelse med tanke på det finländska samhället, den offentliga ekonomin och de sammanslutningar som får finansiering från penningspelsintäkterna.

Utredningsgruppen ska bedöma konsekvenserna av den minskade avkastningen av penningspelsverksamheten i sin helhet och enligt förmånstagargrupp, alternativa scenarier gällande avkastningen och  bedömningskriterier samt sträva efter att skapa principer för hur man vid behov ska kunna minska antalet objekt som finansieras med avkastning från penningspelsverksamheten.

Utredningsgruppen bedömer också möjligheterna att öka effektiviteten och produktiviteten gällande användningen av avkastningen samt en överföring av de objekt som finansieras med avkastningen till finansiering med allmänna budgetmedel.
Utredningsgruppen lägger inte fram några förslag angående Veikkaus ägarstyrning eller hur penningspelsmarknaden bör regleras.   

Bakgrund

För närvarande redovisar Veikkaus avkastningen av penningspelsverksamheten till tre ministerier som fördelar avkastningen vidare till förmånstagarna. Andelen som tillfaller förmånstagarna inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde är 53 procent av bolagets avkastning. Avkastningen används avkastningen för att främja vetenskap, konst, idrott och fysisk fostran samt ungdomsarbete. Andelen som tillfaller förmånstagarna inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde är 43 procent av bolagets avkastning. Avkastningen används för att främja hälsa och social välfärd. Andelen som tillfaller förmånstagarna inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde är 4 procent av bolagets avkastning. Avkastningen används för att främja hästuppfödning och hästsport.

I samband med beredningen av statsbudgeten för 2021 preciserade bolaget sina intäktskalkyler så att intäkterna 2020 jämfört med 2019 beräknas minska med ca 330 miljoner euro och 2021 med ca 300 miljoner euro.

Regeringen har fastställt att den minskade avkastningen för 2020 ska kompenseras till fullt belopp och för 2021 till 2019 års nivå. Förslagen om kompensation ingår i den sjunde tilläggsbudgetpropositionen för 2020 och i den egentliga budgetpropositionen för 2021.

Mer information:
Markus Ylimaa, forsknings- och kulturministerns specialmedarbetare, tfn 0295 330 277, [email protected]

Meddelanden till utredningsgruppen skickas till undervisnings- och kulturministeriets registratorsbyrå: [email protected]. I meddelandet bifogas diarienumret VN/24501/2020.