Projekt för utveckling av koncernen inom undervisnings- och kulturministeriet

OKM071:00/2021 Projekt

Undervisnings- och kulturministeriet har tillsatt ett projekt för utveckling av koncernen som omfattar ämbetsverken inom hela ansvarsområdet och som syftar till att säkerställa kvaliteten på ministeriets och ämbetsverkens verksamhet och deras serviceförmåga under de kommande åren. I projektet bedöms bildningsförvaltningens verksamhet som helhet, skapas en lägesbild och utarbetas ett åtgärdsprogram för att utveckla verksamheten.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OKM071:00/2021

Ärendenummer VN/24284/2021

Projektets arrangör undervisnings- och kulturministeriet

Mandattid 13.10.2021 – 30.9.2022

Datum för tillsättande 13.10.2021

Mål och resultat

Målet är att säkerställa kvaliteten på ministeriets och ämbetsverkens verksamhet och deras serviceförmåga under de kommande åren. I projektet skapas en gemensam lägesbild över ämbetsverken inom förvaltningsområdet som helhet och fastställs en målbild för kvaliteten på ministeriets och ämbetsverkens verksamhet och för deras serviceförmåga. I projektet tas fram ett åtgärdsprogram för utveckling av verksamheten inom undervisnings- och kulturministeriets koncern.

Syftet med utvecklingsarbetet är att förbättra ämbetsverkens serviceförmåga och kapacitet, produktivitet och lönsamhet så att skyldigheterna kan skötas inom ramen för anslagen. Ett centralt mål är också att stärka kvaliteten på koncernens tjänster, verksamhet och styrsystem och att förtydliga koncernförvaltningens struktur. Översynen bidrar också till att stödja välbefinnandet hos ämbetsverkens personal och arbetsgemenskaperna.

Sammandrag

Undervisnings- och kulturministeriet har tillsatt ett projekt för utveckling av koncernen som omfattar ämbetsverken inom hela ansvarsområdet och som syftar till att säkerställa kvaliteten på ministeriets och ämbetsverkens verksamhet och deras serviceförmåga under de kommande åren. I projektet bedöms bildningsförvaltningens verksamhet som helhet, skapas en lägesbild och utarbetas ett åtgärdsprogram för att utveckla verksamheten.

Mer om ämnet