Opetus- ja kulttuuriministeriön konsernin kehittämishanke

OKM071:00/2021 Development

OKM on asettanut koko toimialan virastot kattavan konsernin kehittämishankkeen, jonka tavoitteena on varmistaa ministeriön ja virastojen toiminnan laatu ja palvelukyky tulevina vuosina. Hankkeessa arvioidaan sivistyshallinnon toimintaa kokonaisuutena, luodaan tilannekuva ja laaditaan toimenpideohjelma toiminnan kehittämiseksi.

Project status

Basic information Completed

Project number OKM071:00/2021

Case numbers VN/24284/2021

Set by Ministry of Education and Culture

Term/schedule 13.10.2021 – 30.9.2022

Date of appointment 13.10.2021

Goals and results

Tavoitteena on varmistaa ministeriön ja virastojen toiminnan laatu ja palvelukyky tulevina vuosina. Hankkeessa luodaan yhteinen tilannekuva hallinnonalan virastojen kokonaisuudesta sekä määritellään tavoitetila ministeriön ja virastojen toiminnan laadulle ja palvelukyvylle. Hankkeessa laaditaan toimenpideohjelma opetus- ja kulttuuriministeriön konsernin toiminnan kehittämiseksi.

Kehittämistyön tavoitteena on parantaa virastojen palvelu- ja toimintakykyä, tuottavuutta ja taloudellisuutta siten, että velvoitteet voidaan hoitaa kehysten mukaisten määrärahojen puitteissa. Keskeisenä tavoitteena on myös vahvistaa konsernin palveluiden, toiminnan ja ohjausjärjestelmän laatua sekä selkeyttää konsernihallinnon rakennetta. Uudistamistyöllä tuetaan osaltaan myös virastojen henkilöstön ja työyhteisöjen hyvinvointia.

Summary

OKM on asettanut koko toimialan virastot kattavan konsernin kehittämishankkeen, jonka tavoitteena on varmistaa ministeriön ja virastojen toiminnan laatu ja palvelukyky tulevina vuosina. Hankkeessa arvioidaan sivistyshallinnon toimintaa kokonaisuutena, luodaan tilannekuva ja laaditaan toimenpideohjelma toiminnan kehittämiseksi.

Read more

OKM ehdottaa muutoksia sivistyshallinnon virastorakenteeseen

Ministry of Education and Culture News item 14.10.2022 9.06