Opetus- ja kulttuuriministeriön konsernin kehittämishanke

OKM071:00/2021 Kehittäminen

OKM on asettanut koko toimialan virastot kattavan konsernin kehittämishankkeen, jonka tavoitteena on varmistaa ministeriön ja virastojen toiminnan laatu ja palvelukyky tulevina vuosina. Hankkeessa arvioidaan sivistyshallinnon toimintaa kokonaisuutena, luodaan tilannekuva ja laaditaan toimenpideohjelma toiminnan kehittämiseksi.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OKM071:00/2021

Asianumerot VN/24284/2021

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimikausi/aikataulu 13.10.2021 – 30.9.2022

Asettamispäivä 13.10.2021

Tavoitteet ja tuotokset

Tavoitteena on varmistaa ministeriön ja virastojen toiminnan laatu ja palvelukyky tulevina vuosina. Hankkeessa luodaan yhteinen tilannekuva hallinnonalan virastojen kokonaisuudesta sekä määritellään tavoitetila ministeriön ja virastojen toiminnan laadulle ja palvelukyvylle. Hankkeessa laaditaan toimenpideohjelma opetus- ja kulttuuriministeriön konsernin toiminnan kehittämiseksi.

Kehittämistyön tavoitteena on parantaa virastojen palvelu- ja toimintakykyä, tuottavuutta ja taloudellisuutta siten, että velvoitteet voidaan hoitaa kehysten mukaisten määrärahojen puitteissa. Keskeisenä tavoitteena on myös vahvistaa konsernin palveluiden, toiminnan ja ohjausjärjestelmän laatua sekä selkeyttää konsernihallinnon rakennetta. Uudistamistyöllä tuetaan osaltaan myös virastojen henkilöstön ja työyhteisöjen hyvinvointia.

Tiivistelmä

OKM on asettanut koko toimialan virastot kattavan konsernin kehittämishankkeen, jonka tavoitteena on varmistaa ministeriön ja virastojen toiminnan laatu ja palvelukyky tulevina vuosina. Hankkeessa arvioidaan sivistyshallinnon toimintaa kokonaisuutena, luodaan tilannekuva ja laaditaan toimenpideohjelma toiminnan kehittämiseksi.

Lisää aiheesta