Kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain uudistamishanke

Kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain uudistamishanke

OKM053:00/2017 Lagstiftningsprojekt

Keskeisenä tavoitteena on edistää kuntien kulttuuritoiminnan toimintaedellytyksiä, sivistyksellisten perusoikeuksien toteutumisesta ja demokratiakehitystä sekä kuntien elinvoimaisuutta muuttuvassa toimintaympäristössä. Kuntien kulttuuritoimintalain lähtökohtana on kulttuuripalveluiden yhdenvertainen saatavuus.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OKM053:00/2017

Ärendenummer OKM/93/040/2017

Projektets arrangör undervisnings- och kulturministeriet

Mandattid 17.10.2017 – 30.9.2018

Datum för tillsättande 17.10.2017

Förhållande till regeringsprogrammet

Sipilä

Reformit

spetsprojekt Tulevaisuuden kunta

åtgärder Kunnan rooli ja tehtävät sekä uudet toimintatavat

Lagberedning

HE laiksi kuntien kulttuuritoiminnasta
 • 1

  Under beredning

  Godkänd i planen för sessionsperioden 10.9.2018
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  Uppskattning av ny föredragningsvecka 42/2018
 • 3

  Nuvarande nivå: Överlämnad till riksdagen

  18.10.2018
 • 4

  Författningen har antagits

Riksdagens svar EV 204/2018

Ehdotettavalla lailla korvattaisiin nykyinen laki vuodelta 1992. Uuteen lakiin lisättäisiin kuntien kulttuuritoiminnan tavoitteet, valtion viranomaisten tehtävät, kuntien asukkaiden osallistuminen, kehittämistehtävä, yhteistyö sekä tiedon tuottaminen ja arviointi. Lain lähtökohtana on kulttuuriin ja taiteeseen liittyvän luovan toiminnan edistäminen ja kaikkien väestöryhmien yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua kulttuuriin, taiteeseen ja sivistykseen.

Ansvarig ministerEurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Terho

Ytterligare uppgifter

 • Överlämnas till riksdagen som brådskande: riksdagens svar före uppehåll i sammanträdena

 • Behandling: Delegationen för kommunal ekonomi och förvaltning

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2018

Mål och resultat

Keskeisenä tavoitteena on edistää kuntien kulttuuritoiminnan toimintaedellytyksiä, sivistyksellisten perusoikeuksien toteutumisesta ja demokratiakehitystä sekä kuntien elinvoimaisuutta muuttuvassa toimintaympäristössä. Kuntien kulttuuritoimintalain lähtökohtana on kulttuuripalveluiden yhdenvertainen saatavuus.

Sammandrag

Keskeisenä tavoitteena on edistää kuntien kulttuuritoiminnan toimintaedellytyksiä, sivistyksellisten perusoikeuksien toteutumisesta ja demokratiakehitystä sekä kuntien elinvoimaisuutta muuttuvassa toimintaympäristössä. Kuntien kulttuuritoimintalain lähtökohtana on kulttuuripalveluiden yhdenvertainen saatavuus.

Utgångspunkter

Kuntien toimintaa on muuttamassa vuoden 2020 alusta lähtien pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman rakenteelliset uudistukset, jotka tähtäävät julkisen talouden kestävyyteen. Kuntiin liittyviä rakenteellisia uudistuksia ovat mm. aluehallinnon uudistus, tulevaisuuden kunta -hanke, sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus sekä kuntien kustannusten karsiminen. Tulevaisuuden kunnan päätehtävänä on huolehtia asukkaiden elämisen mahdollisuuksista ja yritysten sekä yhteisöjen elinvoimaisuudesta. Uudistusten myötä sivistyssektorista on muodostumassa merkittävä osa kuntia. Kulttuuritoiminta on osa sivistyssektoria.

Kuntien kulttuuritoiminnan toimintaympäristö on muuttunut viimeisen yli 20 vuoden aikana. Kuntien määrä on vähentynyt, keskimääräinen asukasmäärä kasvanut, taloudellinen kehitys on erilaistunut, digitalisaatio muuttanut toimintaa sekä kunnan eri sektoreiden ja kuntien välinen yhteistyö lisääntynyt.

Samaan aikaan, kun kuntakentällä on tapahtunut muutoksia, kulttuurin merkitys on lisääntynyt paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti. Kulttuuripalveluiden nähdään lisäävän asukkaiden hyvinvointia, osallistumista, aktiivisuutta sekä kuntien elinvoimaa ja vetovoimaisuutta. Meneillään on kulttuurin valtionosuusjärjestelmän uudistus, joka koskee museoita, teattereita ja orkestereita. Uudistuksen on määrä valmistua 31.12.2017 mennessä.

Ytterligare uppgifter